Menu
Nieuws

Rechtvaardiging voor het houden van dieren

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de resultaten van het project ‘Rechtvaardiging voor het houden’ van dieren openbaar gemaakt. Het project is bedoeld om de morele afweging die de overheid maakt bij het houden van dieren expliciet te kunnen maken.

false

false

false

Publicaties

(4)