Nieuws

Recreatieparken kunnen voedselverspilling beperken

Door waardevolle restmaterialen uit de afvalstroom opnieuw in voedsel te gebruiken, kunnen recreatieparken een bijdrage leveren aan vermindering van de voedselverspilling. Bewustwording van personeel en gasten is daarbij belangrijk.

Verantwoorde consumptie en productie van voedsel is een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De 193 lidstaten, waaronder ook Nederland, hebben die doelen in 2015 vastgesteld.  De ambitie van doel 12 is om in 2030 de voedselverspilling te halveren. Om dat doel te bereiken is de stichting ‘Samen tegen Voedselverspilling’ opgericht, waarin Nederlandse bedrijven, organisaties, wetenschappers, overheid en consumenten samenwerken.

Een van de vier actielijnen uit de agenda van die stichting is gericht op het tegengaan van voedselverspilling in de keten. Dat kun je doen door restmaterialen afkomstig uit de voedselketen niet als afval te beschouwen, maar te beschouwen als waardevol materiaal dat je opnieuw kunt gebruiken.  Het onderzoeksproject 'Verwaarden van voedselreststromen vanuit de horeca' richt zich op verwaarding van reststromen in recreatieparken, in dit geval bij een casus van Landal Greenparks.

Reststromen

Er is voor Landal Greenparks gekozen, zo is te lezen in het onderzoeksrapport, omdat Landal al langer werkt aan verduurzaming. Verwaarding van reststromen past binnen het thema 'Klimaatneutraal 2030', een van de drie thema's uit het duurzaamheidsprogramma van de organisatie. Het idee is dat je voedselverspilling kunt beperken door restafval te scheiden of voedselreststromen uit de horeca opnieuw te gebruiken.

Zo kun je groenten uit de minishop op het recreatiepark hergebruiken door ze in soepen, salades of stamppotten te verwerken. Overgebleven vlees of vis kun je verwerken in pastasauzen, stoofpotten of als broodbeleg. In bijlage E van het onderzoeksrapport van deze casestudy worden meer mogelijkheden genoemd om restanten te verwerken.

Bewustwording

Wil je voedselverspilling tegengaan, dan is het ook belangrijk dat je werkt aan bewustwording bij personeel en bij de gasten. Het personeel kan veel doen, bijvoorbeeld door geen verpakt voedsel in het restafval te gooien, door te anticiperen op de THT/TGT data of kleinere porties te verstrekken in restaurants. Door dat laatste kun je ook bij gasten werken aan bewustwording. Zo kun je bij het buffet een bordje neerzetten waaruit duidelijk wordt dat je als gasten voedselverspilling kunt beperken. Dit is te realiseren door bijvoorbeeld bij het buffet een bordje neer te zetten met de tekst: "Kom nog een keer terug naar het buffet, als u nog trek heeft".

Er is ook gekeken naar de mogelijkheden om de afvalstroom te beperken door afval beter te scheiden. In dit geval het scheiden van restafval en organisch afval. Zowel organisatorisch als vanuit kostenoogpunt loont het dat in de huisjes organisch afval wordt gescheiden. Echter spelen er veel factoren een rol bij het scheiden van afval. In tegenstelling tot de voedselreststromen uit de horeca ligt het scheiden van afval in handen van de gasten.

(Afbeelding van Keram Borz via Pixabay)