Menu
Nieuws

Reductie broeikasgassen in de melkveehouderij

In de hoofdlijnen van het klimaatakkoord staat dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% wil verminderen ten opzichte van 1990. Voor de landbouw is de opgave de uitstoot met 3,5 megaton CO₂-equivalenten te verminderen. NZO en LTO zien wel mogelijkheden.

false

Links

(7)