Menu
Nieuws

Regelbare drainage gaat verdroging niet tegen

Het gewenste grondwaterpeil op landbouwpercelen ligt lager dan wat voor behoud van natuurbehoud nodig is. Vooral op veenbodems is dat lastig. Het veen oxideert en wordt zo afgebroken. Helaas is een systeem van regelbare drainage geen oplossing. Het landgebruik op veengrond zou daarom moeten passen bij een hogere grondwaterstand.

false