Nieuws

Regels en vindingen: bewuste boer, gezonde uier

Het verplicht opstellen van het jaarlijkse bedrijfsgezondheidsplan en -behandelplan maakt melkveehouders bewuster van uiergezondheid. Bovendien helpen melktechniekinnovaties uiergezondheid vooruit.

Dat laatste is de mening van twee melkwinningsdeskundigen, geïnterviewd in een artikel in de Uiergezondheid-special van Veeteelt: Het regent nieuwe tepelvoeringen.

Toegenomen concurrentie

In het artikel staat dat sinds ongeveer 2013 meer concurrentie voelbaar is van nieuwkomers en kleine spelers. In het artikel wordt een aantal slimmigheidjes genoemd op het gebied van melkstellen, tepelvoeringen en vacuümstroom. De nieuwigheden zouden niet zozeer helpen in melkgift, als wel in sneller melken en een betere uiergezondheid.

Antibiotica en droogzetten

In een ander artikel in de Uiergezondheidspecial, Boer en veearts worstelen met antibioticabeleid, wordt het winst genoemd dat boeren bewuster zijn van uiergezondheid. De vraag is echter of dit ook bijdraagt aan uiergezondheid, daarop is geen 'keihard' antwoord te geven. Gegeven is wel dat melkveehouders en dierenartsen worstelen met de 'strakke regels rond selectief droogzetten en antibiotica'. Een dierenarts noemt het antibioticabeleid een ramp voor de melkveehouderij.

Ongehoorzaamheid door beleid

In het artikel spreekt hij namens bestuurslid van het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD). Veeteelt: 'Kern van de kritiek van het CPD is dat boeren enerzijds verplicht worden om gezonde koeien selectief droog te zetten, terwijl ze anderzijds onvoldoende middelen krijgen aangereikt om vervolgens optredende mastitis adequaat te lijf te gaan'. Te lezen is dat het beleid veeartsen uitnodigt tot ongehoorzaamheid.

Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid bij LTO, ziet het antibioticabeleid als iets waar de sector (ondanks de problemen rond droogzetten) niet omheen kan. (Zie ook het Groen Kennisnet-artikel Ervaringen met Richtlijn Droogzetten koeien).

Meer hygiëne

In laatstgenoemd Veeteelt-artikel wordt verder stilgestaan bij het aantal gevallen van klinische mastitis, maar ook bij de toegenomen inzet om risicofactoren in kaart te krijgen en daar wat mee te doen. 'Dat zie je rondom het vervangen van de tepelvoeringen, de komst van hygienischer werkende mestrobots, meer hygiëne in de droogstand en meer aandacht voor droogzetten met weinig liters', stelt een andere dierenarts.