Nieuws

Regels verbeteren gezondheid Engelse Bulldog

De Raad van Beheer heeft in samenwerking met twee rasverenigingen regels opgesteld die moeten leiden tot een verbetering van de gezondheid van de Engelse Bulldog. Bij deze honden komen vaak luchtwegproblemen voor, maar ook vele andere aandoeningen.

Engelse Bulldog

De Engelse Bulldog is een stevige rashond uit de groep Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden, waar hij onder de Molossers valt. Oorspronkelijk werd het ras gefokt voor ‘bullbaiting’, waarbij de honden in gevecht moesten gaan met een stier. In 1835 werd deze ‘sport’ verboden in Engeland en kreeg de Bulldog de functie van gezelschapshond. De huidige Engelse Bulldog heeft een vriendelijk karakter. Ook zijn aparte uiterlijk blijft mensen aanspreken. Wat vooral opvalt is de korte schedel, met de korte en iets omhoog gerichte snuit; de Engelse Bulldog is een brachycephaal ras. Deze specifieke bouw, zoals vastgelegd in de rasstandaard, brengt een flink aantal erfelijke aandoeningen met zich mee, met gezondheidsrisico's zoals luchtwegproblemen. De Engelse Bulldog wordt gemiddeld slechts zes tot negen jaar oud.

Fokvoorwaarden per 1 juni 2014

De Raad van Beheer, de Engelse Bulldog Club Nederland en de Bulldog Club Nederland hebben een convenant gesloten dat moet leiden tot een verbetering van de gezondheid van de Engelse Bulldog. Hiertoe treden op 1 juni 2014 nieuwe regels in werking. Engelse Bulldogs die vanaf 1 juni 2014 voor de fokkerij worden ingezet moeten een fokgeschiktheidskeuring ondergaan. Dit bestaat uit een conditietest, een patella luxatie-onderzoek, en een exterieurkeuring. Daarnaast zal er oogonderzoek plaatsvinden: er mag niet worden gefokt met honden die lijden aan KCS (Keratoconjunctivitis Sicca, droge ogen syndroom). Ook komt er een DNA-test op blaasstenen, en zal er voldaan moeten worden aan de regels om inteelt te beperken en de regels met betrekking tot natuurlijke geboorte en keizersnede.

Na 1 juni 2014 worden geen stambomen meer afgegeven worden voor nesten waarvan de ouders niet aan deze regels voldoen. Dit geldt voor alle nesten ongeacht of de fokker wel of niet lid is van de rasvereniging. Uiteraard gelden naast de regels die zijn opgenomen in het convenant te allen tijde de regels uit het Kynologisch Reglement.


(Bron foto: Wikimedia, Pleple2000)