Menu
Nieuws

Regenwormen van belang voor boer en weidevogel

Regenwormen spelen niet alleen een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid, maar ook in de voedselvoorziening voor weidevogels. Met name de rode regenwormen, wormen die van grof organische stof leven, zijn belangrijk. Ruige stalmest en een hogere grondwaterstand stimuleren de aanwezigheid van die wormen.

false