Nieuws

'Regioleren is een kluif, maar uitdagend'

Nordwin College in Leeuwarden voerde drie jaar geleden het regioleren in. Bij regioleren gaan studenten in de tweede klas van het mbo 30 weken aan de slag met opdrachten van boeren en aanverwante bedrijven. Anders dan bij een stage staan samenwerken en communicatie hierin centraal.

Door de input van de studenten en experts, krijgt de uitwerking van opdrachten meer diepgang. Zowel de studenten als agrarische opdrachtgevers, zijn positief over deze moderne werkvorm.

Door het samenwerken met vak experts, is de student goed voorbereid op de huidige eisen en de doorstroom na afstuderen in het bedrijfsleven. De opdrachten zijn divers. Van agrarisch natuurbeheer op een melkveebedrijf tot wormbestrijding op een schapenbedrijf. De opdrachten zijn ook op praktisch niveau erg leerzaam. Zoals het contact op nemen met een vertegenwoordiger, het maken van een video.

Een van de opdrachtgevers, melkveehouder Frans Antonides uit Holwerd, is erg positief over regioleren. ‘Ik dacht meteen: met regioleren kan ik wel wat. Binnen mijn bedrijf en het samenwerkingsverband Ecolana leven vragen. Maar ik heb vaak geen tijd om daar zelf achteraan te gaan. Het is mooi dat studenten met een onderzoeksvraag van mij aan de slag kunnen.’

Foto (met toestemming): Het Hoge Noorden