Menu
Nieuws

Rekenmodel voor risicoschatting gewasbeschermingsmiddelen in water

TOXSWA is een rekenmodel om het gedrag en ecologische effecten van bestrijdingsmiddelen in water in beeld te brengen. Het kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen.

false

Links

(7)