Menu
Nieuws

Rekenprogramma voor bepalen grootte wateropslag

‘Voorzien in voldoende hemelwateropslag is de boodschap’, meldt vakblad Management&Techniek. Uitgelegd wordt wat het -toenemende- belang is van hemelwater voor (grondloze) glastuinbouwers en hoe een rekentool kan helpen in het bepalen van de omvang van een waterbassin.

false

false

false

false

false

false

false

Publicaties

(4)