Nieuws

Rekentool helpt varkenshouders bij optimaliseren slachtgewicht

Wat is het beste moment om vleesvarkens af te leveren aan slachthuizen? In theorie is het simpel. Zolang de opbrengsten groter zijn dan de kosten, heeft het zin een varken zwaarder te laten worden. Maar er is veel onzekerheid. Een rekenmodel kan helpen het optimale lichtgewicht te bepalen.

Slachthuizen en afnemers van karkassen hanteren bijna altijd een optimaal slachtgewicht voor vleesvarkens. De boven- en ondergrens van een aantal kilo’s rond dit slachtgewicht is de zogenaamde 'gewenste gewichtsvork'. Voor varkenshouders is het zaak varkens af te leveren met dit optimale slachtgewicht. Optimaliseren van het slachtgewicht houdt in feite in dat je een varken zwaarder laat worden zolang de opbrengsten groter zijn dan de kosten. De theorie lijkt eenvoudig, maar de praktijk is lastiger, zo blijkt uit het artikel 'Optimaal afleveren van vleesvarkens'

Slachtgewicht

Onderzoeker Frederik Leen zegt dat ten minste twaalf factoren een rol spelen als je het slachtgewicht wil optimaliseren. De prijzen voor varkens, biggen en voer spelen een rol, maar ook de voerconversie, de voersamenstelling, de heterogeniteit van het koppel vleesvarkens of erfelijke eigenschappen.

Complicerende factor

Wil een varkenshouder het slachtgewicht optimaliseren, dan zal hij moeten beginnen de ontwikkeling in groei en voerconversie te kunnen volgen en voorspellen. Hij moet de groei en het voergebruik kunnen inschatten. Dat kost extra arbeid en vraagt een investering in technologie. Maar een complicerende factor is dat de dierprestaties kunnen variëren met de seizoenen. En bovendien is het lastig te voorspellen wat de prijs voor varkens over 3 tot 4 maanden, de reguliere afmestperiode, zal zijn. Het gemiddelde varken bestaat niet, aldus het vakblad. Verschillen in groeisnelheid zijn onvermijdbaar.

Rekentool

Om varkenshouders en voorlichters te helpen bij de optimalisering van het slachtgewicht is een rekentool ontwikkeld. Die tool geeft inzicht in de belangrijkste mechanismen en aspecten van de optimalisatie van het slachtgewicht en geeft antwoord op een aantal belangrijke vragen: Hoe hangt het optimaal slachtgewicht af van de marktomstandigheden? Wat is het effect op de marge wanneer je afwijkt van het optimaal slachtgewicht? En wat is de invloed van dierprestaties zoals groei, voederopname en gemiddelde karkaskwaliteit op het optimale slachtgewicht?

(Bron foto: Thinkstock)