Nieuws

Relatie tussen ADHD-medicatie kind en groen

Een goede toegang tot groen in met name achterstandsbuurten kan bijdragen aan het terugdringen van sociaaleconomische verschillen in gezondheid betreffende specifiek ADHD.

Dit wordt gesuggereerd in het rapport Groen en gebruik ADHD-medicatie door kinderen op basis van verzamelde resultaten uit onderzoek naar de relatie tussen het al dan niet gebruiken van een ADHD-medicijn door kinderen en de hoeveelheid groen in hun woonomgeving.

WOZ-waarde

Uit het onderzoek is gebleken dat het percentage groen grondgebruik binnen een straal van 250 tot 500 meter van het woonadres van een kind is gerelateerd aan ADHD-medicatie. Bij nadere analyse van de gegevens is daarbij gebleken dat de relatie groen – (prevalentie) medicijngebruik zich alleen voordoet in minder welgestelde buurten. In een voorbeeld worden buurten genoemd waar de gemiddelde WOZ-waarde onder de € 145.000,- ligt.

Vergelijkt men deze buurten onderling, gemeten naar 45% groen en 25% groen binnen een straal van 250 meter, dan is de kans dat een kind een ADHD-middel gebruikt in eerstgenoemde buurt 10% kleiner dan in de buurt met 25% groen. In het rapport worden wel diverse kanttekeningen geplaatst.

Niet-westerse allochtonen

Naast de WOZ-waarde zijn de analyses gecorrigeerd op een aantal andere punten, te weten: het percentage niet-westerse allochtonen in de buurt, het aandeel kinderen onder de 15 jaar en de stedelijkheidsgraad van de buurt. Vooral het percentage niet-westerse allochtonen was daarbij van belang: hoe hoger dit percentage, des te lager de prevalentie van het ADHD-medicijngebruik.

In het rapport is daarover te lezen: 'Onderzoek van anderen laat zien dat niet-westerse allochtone ouders ADHD-achtig gedrag van hun kind minder snel als problematisch ervaren en hier ook minder snel mee naar de huisarts stappen'.

Verder worden in/bij het onderzoek diverse kanttekeningen geplaats, zoals ook overzichtelijk vermeld in de bij het onderzoek behorende flyer Meer groen, minder ADHD – maar alleen in arme buurten.

(Bron foto: Pixabay)