Nieuws

Relatiemiddag Groen Kennisnet: de kracht van kennis delen

De kracht van kennis delen stond centraal tijdens de relatiemiddag die Groen Kennisnet op donderdag 19 november 2020 organiseerde. In workshops wisselden de ruim 140 deelnemers kennis uit over kringlooplandbouw, de boerderij van de toekomst, groen in de stad en de ontwikkelingen in het vernieuwde platform Groen Kennisnet 3.0.

“Kennis is macht maar kennis delen is kracht”, zo opende Han Swinkels de (online) relatiemiddag van Groen Kennisnet op 19 november 2020.  En dat weet het platform Groen Kennisnet als geen ander: tijdens de relatiemiddag werd met ruim 140 deelnemers volop kennis uitgewisseld in workshops over kringlooplandbouw, de boerderij van de toekomst, groen in de stad en de ontwikkelingen in het vernieuwde platform Groen Kennisnet 3.0.

Kringlooplandbouw

Daan Heurkens (Boerenverstand) laat in zijn workshop Kringlooplandbouw zien hoe kringlooplandbouw werkt. Eigenlijk gaat het om optimalisatie van bedrijfsprocessen, zo maakt hij duidelijk: Hoe haal je meer winst uit je bedrijf met minder input? Voor een melkveehouderij gaat het bijvoorbeeld om meer efficiënte voerbenutting van eigen land met minder aankoop van eiwitrijk krachtvoer. Om maximale inzet van reststromen zoals perspulp of bierbostel en om maximale weidegang.

Je kunt als melkveehouder praktisch aan de slag door gebruik te maken van Key Performance Indicators (KPI’s), zoals beschreven door Frank Verhoeven en Jan Willem Erisman. Aan de hand van die kengetallen kun je je bedrijfsvoering verbeteren. Maar dan moet je het wel integraal doen, aldus Heurkens. “Het heeft niet zoveel zin alleen te scoren op een kengetal. Dat je als boer kunt zeggen ‘ik ben kampioen broeikasuitstoot’ terwijl je niet let op de stikstofuitstoot.”

Meer informatie over kringlooplandbouw vind je op de portal Kringlooplandbouw van Groen Kennisnet

Boerderij van de Toekomst

Boeren van de toekomst krijgen met veel uitdagingen te maken. Hoe gaan zij om met bodem, gewasgezondheid, biodiversiteit en het klimaat? En wat betekent dit voor het inkomen van de boer van de toekomst? “De boerderij van de toekomst heeft als uitgangspunt dat landbouw een economische activiteit is en dat voorlopig nog wel blijft,” benadrukt Pieter de Wolf (praktijkonderzoeker en projectleider van de Boerderij van de Toekomst) in de workshop Boerderij van de toekomst. Oplossingen voor duurzaam boeren moeten dus ook het inkomen van de boeren garanderen. Naast agro-ecologische en technologische oplossingen zet de Boerderij van de Toekomst in op samenwerking van alle stakeholders. Gezamenlijke agenda’s en gedeelde doelstellingen moeten leiden tot innovaties en een landbouw-voedselsysteem dat de boer een verdienmodel voor verduurzaming biedt.

Groen in de stad

Joop Spijker (onderzoeker Wageningen Environmental Research) wijst in zijn workshop de Groene stad op de positieve effecten van groen in de stad. Meer groen heeft een positief effect op een gezonde leefomgeving, op de hitte in de stad, de opvang van piekbuien en het vasthouden van water voor tijden van droogte. Ook groen in gebouwen is van groot belang. Joop benoemt naast de oplossingen ook de knelpunten bij de invoering van vergroening zoals de verschillen in taal tussen beheer en ontwerp, de financiering en de arbeidsmarkt.

In de Groene Agenda hebben Stichting De Groene Stad, WUR en andere kennispartners een groot aantal onderzoeken uitgevoerd en bestaande kennis geïnventariseerd. Deze kennis is ontsloten via de portal Groen, Welbevinden en Klimaatadaptatie op Groen Kennisnet

Groen Kennisnet 3.0 beweegt vooruit

Het nieuwe platform Groen Kennisnet 3.0, is in ontwikkeling en wordt een modern, interactief platform voor kennisdeling tussen onderzoek, onderwijs, overheid en de groene sector. Met als doel duurzame innovaties in de praktijk te ondersteunen, zegt Rikus Marring (programmamanager Groen Kennisnet 3.0) in zijn workshop Groen Kennisnet 3.0: “Boeren en tuinders hebben vooral behoefte aan nieuwe kennis en handelingsperspectieven om te kunnen werken aan vernieuwing”. Het nieuwe platform biedt relevante startpagina’s met informatie voor specifieke doelgroepen zoals veehouders, akkerbouwers maar ook docenten. Selecties van artikelen, video’s, e-learnings en praktijkgerichte informatie worden op die manier op maat aangeboden. Ook komt er ruimte voor een kennisforum waarin gebruikers vragen kunnen stellen, kunnen beantwoorden en kennis met elkaar kunnen delen.

De volledige presentaties van de middag zijn beschikbaar:

(Bron foto: Groen Kennisnet)

Links

(1)