Nieuws

Relaties positief over Groen Kennisnet

De ruim 60 deelnemers: kennisaanbieders, uitgevers en andere stakeholders van de relatiemiddag, die Groen Kennisnet op 2 november organiseerde, zijn positief over de ontwikkelingen. Voor het onderwijs is Groen Kennisnet van grote waarde.

Als er iets dynamisch is, dan is het wel onderwijs, zegt Linda Gerrits. Omdat het onderwijs verandert, moet je ook het lesmateriaal aanpasen of je moet nieuw materiaal ontwikkelen. Daarbij is Groen Kennisnet van grote waarde, vindt ze. Gerrits is docent dierverzorging en paraveterinair bij Clusius College MBO. In een filmpje, dat op 2 november op de relatiemiddag van Groen Kennisnet in Wageningen gepresenteerd werd, legt ze uit hoe ze Groen Kennisnet gebruikt bij het onderwijs.

Onderwijs

Ook Pieter-Jan Heijnen, docent plantenteelt bij Citaverde College, gebruikt Groen Kennisnet voor het onderwijs. Zo maakt hij gebruik van de kennisbank, de vakbladen en kennisdossiers. Hij maakte in zijn inleiding tijdens de relatiemiddag duidelijk dat Groen Kennisnet een goede basis is.

Uit een verkennend onderzoek van Groen Kennisnet naar het gebruik van lesmaterialen en kennisbronnen in het groene onderwijs, blijkt dat docenten de kennisbank en de leermaterialenpagina van Groen Kennisnet het meest gebruiken. Toch weet een groot deel van de geïnterviewde docenten niet goed wat je met Groen Kennisnet kunt doen, aldus Rob van Genderen die de resultaten van dit onderzoek presenteerde.

Hogescholen

Opvallend is dat veel vooral hbo-docenten aangeven dat Groen Kennisnet zeer geschikt is voor studenten. De groene hogescholen vinden het daarom ook belangrijk dat kennis centraal ontsloten wordt via Groen Kennisnet zodat je een betere kennisdoorstroming in het groen onderwijs krijgt. Marianne Poodt van HAS Hogeschool en voorzitter van de samenwerkende hao-instellingen (SAM-HAO) maakte tijdens haar presentatie duidelijk hoe de groene hogescholen hun kennis uit praktijkgericht onderzoek willen ontsluiten.

Kennis

In een open sfeer bogen de ruim 60 deelnemers van de relatiemiddag zich over verschillende thema's zoals zoals de organisatie, inhoud, bezoekcijfers en perspectief van Groen Kennisnet. Aanwezig waren kennisaanbieders, uitgevers en andere stakeholders zoals onderwijsvertegenwoordigers en andere belanghebbenden. Ook specifieke onderwerpen kwamen naar voren zoals de ontsluiting van kennis over biobased economy, natuurinclusieve landbouw of groen en welbevinden.

De presentaties van de middag zijn vrij toegankelijk.

(Bron foto: Paulien van Vredendaal)