Nieuws

Rendabel groenbedrijf onder Participatiewet

Hoe kun je een economisch rendabel groenbedrijf runnen onder de Participatiewet? Herken de 'pareltjes' van mensen, plaats hen in het juiste team en trek opdrachtgevers aan die invulling zoeken voor hun Participatiewet-verplichting.

Deze lessen zijn te trekken uit het artikel 'Participatiewet biedt eindeloze kansen'; een interview met de directeur van De Groenmakers uit Doetinchem - Jan van Ulst. Hij vindt het 'belachelijk' dat iedereen zo moeilijk doet over het quotum van de Participatiewet. Daarbij komt dat hij de groensector bij uitstek een plek vindt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Parels van mensen

In het artikel geeft hij enkele voorbeelden van hoe zijn bedrijf invulling geeft aan de wet. Belangrijk is dat je ziet wat mensen kunnen, waarin ze uitblinken: de pareltjes. Denk aan vakspecialisten uit een andere branche. Van Ulst geeft het voorbeeld van een werknemer uit de wegenbouw die voor dat werk fysiek niet meer geschikt is. 'Die man hebben wij uit de WIA geplukt en hij rijdt nu over de kunstgrasvelden die we aanleggen en onderhouden. Hem hoef je niets meer uit te leggen over het egaliseren van oppervlakten'.

Participatiewet

De Participatiewet is 1 januari dit jaar in werking getreden en verlangt dat bedrijven met meer dan 25 fulltime werknemers 5% van het personeelsbestand invult met mensen uit de voormalige Wwb, Wsw en Wajong. Zoals blijkt uit genoemd artikel kan een bedrijf dat onder deze verplichting valt ook uren inkopen bij een andere organisatie die dit verplichte aantal werknemers in dienst heeft. In het artikel legt Van Ulst uit hoe zijn bedrijf uren verkoopt aan andere Participatiewet-plichtigen.

(Bron foto: Pixabay)