Nieuws

Rendabele bedrijfsvoering met zeldzame huisdierrassen

Je kunt het houden van zeldzame huisdierrassen combineren met een rendabele bedrijfsvoering. Zo passen dubbeldoelkoeien goed in een multifunctioneel landbouwbedrijf of kun je de bijzondere rassen gebruiken om een verhaal te vertellen.

Is het mogelijk om met het houden van blaarkoppen, roodbont-vee of lakenvelders een landbouwbedrijf succesvol te draaien? Kan het houden ven zeldzame huisdierrassen rendabel zijn voor veehouders, terreinbeheerders of landgoedeigenaren? Die vraag stond centraal in een een praktijkonderzoek dat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) uitvoerde. Ze voerden gesprekken met diverse ondernemers in Gelderland, bezochten bedrijven en voerden bedrijfsanalyses uit waarbij technische en bedrijfseconomische gegevens werden vergeleken.

Zeven lessen

De brochure 'Levend erfgoed loont'' maakt duidelijk dat er veel mogelijk is en zet inzichten op een rij in de vorm van zeven lessen. Zo kun je kiezen voor een andere bedrijfsvoering. De familie Schellekens uit Dreumel bijvoorbeeld heeft een scharrelvarkensbedrijf met Nederlandse landvarkens. Het vlees van dit varken lijkt in trek nu smaak en een verantwoord stukje vlees belangrijker worden.

En biologische boerderij Veld en Beek uit Doorwerth houdt het zeldzame rundveeras Groninger blaarkop en maakt eigen zuivel en kaas. Dit ras past goed op het bedrijf dat met een kruidenrijk grasland werkt. De koeien kunnen goed produceren op een menu met relatief veel ruwvoer en zeer weinig krachtvoer.

Rassen

Door dubbeldoel koeien te gebruiken, zoals brandrode runderen of blaarkoppen, kun je de opbrengsten van je bedrijf verhogen, zo blijkt uit de brochure. Die rassen leveren zowel melk als vlees. Door de hogere opbrengst uit de aanwas van vlees en de lagere voorkosten, blijkt dat de opbrengsten zo'n 15 tot 20% hoger kunnen liggen dan opbrengsten van een gemiddeld melkveebedrijf.

Tot slot worden nog een aantal typische Gelderse rassen beschreven, zoals het Gelders Paard, verschillende koeienrassen als het Maas-Rijn-IJsselvee (MRIJ-vee), het brandrode rund, de lakenvelder en de witrik. Verder worden het Veluws heideschaap, groot heideschaap, de Nederlandse landgeit, bonte geit en een aantal hoenderrassen uitgelicht.

(Bron foto: Wikimedia Dickelbers / CC BY-SA)