Nieuws

Rendabele energie van boombiomassa

Biomassa die vrijkomt uit bosbeheer en landschapsonderhoud kan rendabel geoogst worden. Dat blijkt uit een projectstudie die Probos met enkele partners uitvoerde voor Landschap Erfgoed Utrecht.

Met een reële prijs van 25 euro per ton verse biomassa, is biomassa concurrerend met aardgas. Probos, Borgman en Zilverberg Kandt komen tot deze conclusie na een haalbaarheidsstudie in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. Ze berekenden daarin de kosten en opbrengsten van biomassa in de hele keten van bos tot warmte. 2.300 huishoudens kunnen zo van energie worden voorzien. “Voldoende potentieel om een biomassaketen te starten”, schrijft Probos in hun ‘Bosbericht’.

Nog steeds oogst van kwaliteitshout

De organisatie gebruikte voor het onderzoek de vierde bosstatistiek en topografische kaarten om de hoeveelheid biomassa te berekenen. Vervolgens is gekeken naar potentiële afnemers van energie en hun wensen, waaruit verschillende scenario’s werden vormgegeven. In alle scenario’s werd kwaliteitshout voor andere doeleinden gebruikt en werden randvoorwaarden aan de maximaal te oogsten hoeveelheid gekoppeld. Ook werd een deel van het potentieel oogstbaar areaal ontzien.

Kleine gebruikers

Om het geheel rendabel te houden, moet wel aan een aantal eisen worden voldaan. De kosten van biomassa-energie zitten voor een groot deel in transport. Het is daarom belangrijk dat de afzet binnen de regio plaatsvindt en eigenaren hun aanbod over de tijd constant houden. Door het aantal stappen in de keten zo klein mogelijk te houden en met lokale bedrijven te werken, kunnen kosten gedrukt worden. Het beste kan gewerkt worden met kleine tot middelgrote installaties. Kleine gebruikers betalen namelijk een gemiddeld hogere gasprijs.

Opsteker

De resultaten zijn een opsteker voor de natuurbeheersector die onafhankelijker wil worden van overheidssubsidie. Biomassa als wordt al jaren genoemd als kansrijke bron voor energie, maar de rendabiliteit ervan stond ook steeds ter discussie. Volgens Probos zijn er nu voldoende kansen op biomassa-energie grootschalig, maar wel op regionaal niveau, uit te testen.


(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)