Nieuws

Reststromen als veevoer

In de circulaire economie verwerk je reststromen weer tot waardevolle producten. Bij de verwerking tot hoogwaardige producten blijkt het lastig goede businesscases te ontwikkelen, maar de verwerking tot veevoer biedt perspectief.

De landbouw en 'zeeteelt' in de provincie Zeeland leveren veel reststromen. Ronald de Vos, projectleider bij FoodDelta Zeeland, een samenwerkingsverband van onder andere agrarische bedrijven en bedrijven in de schaal- en schelpdierensector, ziet wel perspectief voor verwerking van die reststromen. Maar anders dan in het verleden wel gedacht werd, worden die reststromen niet verwerkt in de hoogwaardige producten in de voeding of farmacologische industrie. Het opzetten van een goede businesscase blijkt te lastig. Wel lijkt het haalbaar die reststromen te verwerken in pluimveevoer of diervoer. In het artikel 'Kansen in feed' beschrijft Food & Nutrition de mogelijkheden die reststromen bieden.

Eiwitrijke reststromen

In een project om die reststromen te verwerken zijn 15 bedrijven betrokken zoals een viskweker en kwekers van tomaten, hardfruit en aubergines en verwerkende bedrijven zoals het FeedDesign Lab (FDL) dat nieuwe innovatieve diervoerders ontwikkelt. Trudy van Megen van het FDL ziet wel markt in de eiwitrijke reststromen. Mogelijk dat die als vervanger voor soja ingezet kunnen worden. In de EU neemt het eiwitrijke soja voor bijna 70% onderdeel uit van het diervoer. Om minder afhankelijk te worden van dit product, zijn alternatieven zeer welkom. Van Megen ziet daarom kansen voor reststromen uit de teelt van vis en schelpdieren voor feedtoepassingen in de pluimvee- en visteelt.

Schelpdieren

Het bedrijf SeaFarm bijvoorbeeld verwerkt jaarlijks 1400 ton schelpdieren, daarvan wordt zo'n 50 tot 100 ton afgekeurd vanwege schelpbreuk. Wil eigenaar Adri Bout die afgekeurde schelpdieren als afval afvoeren, dan kost hem dat 15 cent per kilo. Maar die schelpen kun je ook inzetten, bijvoorbeeld bij de oesterteelt. En het schelpvlees kun je na verhitting verwerken in vee- en pluimveevoer.

(Bron foto: Shutterstock)