Nieuws

Restvloeistoffen biologisch zuiveren

Wat doe je met restvloeistoffen van bestrijdingsmiddelen? Hoe voorkom je dat ze het milieu verontreinigen? Een biologisch zuiveringssysteem kan de middelen afbreken.

Het is niet te voorkomen. Wanneer je werkt met chemische bestrijdingsmiddelen, ontstaat altijd restvloeistof. Het is het water dat is verontreinigd met het middel. Het ontstaat voor, tijdens of na het werken met de middelen, tijdens het vullen van de spuit of door morsen, bijvoorbeeld omdat je de verpakking schoonspuit of de spuitmachine reinigt. Ook spuitoverschot kun je beschouwen als restvloeistof. Wat doe je er mee? Het Vlaamse vakblad Sierteelt & Groenvoorziening zet in een artikel ‘Waar naartoe met restvloeistoffen?’ de mogelijkheden op een rij. Er zijn biozuiveringssystemen om de restvloeistoffen schoon te maken.

Puntvervuiling

De meest voor de hand liggende manier is je restvloeistoffen met de spuit te verspreiden over je eigen land. In de bodem zitten micro-organismen, voornamelijk bacteriën, die aangepast zijn aan bestrijdingsmiddelen. Ze kunnen de restanten afbreken. Maar wat moet je als dat niet kan? En het reinigen van de spuitmachine gebeurt vaak op het erf, op een verharding.

Juist op dat moment ontstaan veel verontreinigingen van de omgeving. De middelen op de verharding spoelen af en kunnen in het oppervlaktewater terecht komen. De bijdrage van deze ‘puntvervuilingen’ aan de verontreiniging van het oppervlaktewater wordt geschat op 40 tot 90 %.

Zuivering

Het is zaak de vul- en spoelplaats zo in te richten dat restvloeistoffen opgevangen worden. Daarom moet je ondoorlatend materiaal gebruiken als verharding, bijvoorbeeld beton, en de vloeistoffen via een goot of putje opvangen.

Die opgevangen vloeistoffen kun je reinigen in een biozuiveringssysteem. In het artikel worden twee systemen genoemd: een wat kleiner biozuiveringssysteem en een grotere fytobak. In filmpjes en een brochure wordt uitgelegd hoe je die systemen kunt bouwen. In die systemen wordt ook gebruik gemaakt van de micro-organismen die aanwezig zijn in de aarde van percelen.

De brochure vermeldt ook een andere mogelijkheid: de fysisch-chemische zuiveringssystemen. In deze systemen wordt het restwater gezuiverd op basis van fysische en chemische processen, zoals filtratie en flocculatie

(Bron foto: Pixabay)