Nieuws

Resultaten Why Dry: 7 vragen en antwoorden

Het 4-jarige project Why Dry, onderzoek naar verkorting of weglating van droogstand van melkkoeien, is afgelopen najaar afgerond. Vakblad Veeteelt behandelt de resultaten in 7 vragen en antwoorden.

Droogzetten is het tijdelijk niet melken van een koe, waardoor de uier (tijdelijk) opdroogt. In het artikel Dertig dagen droog voldoende worden vragen behandeld als: 'Wat is de ideale droogstandslengte?' en 'Is doormelken of het weglaten van de droogstand aan te raden?'. In het onderzoek, uitgevoerd door Wageningen Universiteit - zie ook projectpagina Why Dry, is voor de beantwoording van vragen gekeken naar de volgende factoren: melkproductie, melksamenstelling, energiebalans en koe- en kalfgezondheid.

Níét doormelken

In een eerder artikel op Groen Kennisnet (Doormelken koe kan economisch rendabel zijn) wordt nog gesteld dat het economisch rendabel kan zijn om koeien niet droog te laten staan, in Veeteelt is te lezen dat het weglaten van droogstand niet is aan te raden. Het zou teveel melk kosten. Veeteelt: 'Het voordeel van doormelken is dat de energiebalans aan het begin van de lactatie duidelijk verbetert. Maar daar tegenover staat dat het celgetal van koeien zonder droogstand stijgt, het risico op vervetten in de loop van de lactatie toeneemt en de biestkwaliteit afneemt'.

Kortere droogstand en maatwerk

Het resultaat waarmee Veeteelt haar artikel opent en waarop de kop van het artikel is gebaseerd betreft de duur van de droogstand. 'Het bestaande advies aan melkveehouders gaat uit van een droogstand van zes tot acht weken. Maar zo’n lange periode om zich voor te bereiden op de volgende lactatie lijken koeien niet nodig te hebben.' Een van de onderzoekers zegt dat 30 dagen droogstand 'in principe' voldoende is.

In het artikel is ook te lezen dat niet elke koe hetzelfde is: sommige koeien zouden meer geschikt zijn voor een beleid 'zonder of met een korte droogstand' dan andere koeien. In het vervolgproject 'Droogstand op maat' wordt dit nader onderzocht.

Uiergezondheidsmanagement

En zoals niet twee koeien precies hetzelfde zijn, zo geldt dat ook voor de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek. Zo zouden melkveehouders en dierenartsen -gelet op mastitis- worstelen met 'strakke regels rond selectief droogzetten en antibiotica' (zie: Regels en vindingen: bewuste boer, gezonde uier en Ervaringen met Richtlijn Droogzetten koeien).

In Veeteelt is te lezen dat de 'grote lijn' is dat selectief droogzetten gevolgen heeft voor subklinische mastitis, maar dat de praktijk betreffende klínische mastitis leert dat er melkveebedrijven zijn die helemaal geen extra klinische mastitis krijgen of soms zelf minder klinische mastitis door selectief droogzetten. De sleutel tot succes wordt gezocht in uiergezondheidsmanagement: in welke mate is de veehouder in staat om de uiergezondheidsomstandigheden optimaal te houden of te maken?


(Bron foto: Thinkstock)