Nieuws

Resultaten zelfvoorzienende bodem bemoedigend

De eerste resultaten van het project Planty Organic, waarbinnen onderzocht wordt of de bodem vruchtbaar blijft met eigen stikstof en zonder meststoffenaanvoer van buitenaf, zijn ‘bemoedigend’.

Dit meldt Akker in het artikel Planty Organic: draaien op eigen mineralen. De eerste resultaten zijn terug te vinden in de rapporten Onderzoeksverslag 2012 van Planty Organic en PlantyOrganic - Results 2013. In het artikel in Akker worden enkele hoogtepunten uit het onderzoek belicht, worden knelpunten c.q. uitdagingen benoemd en komen vraagtekens aan bod.

Mineralen vrijmaken

Akker legt tevens uit wat Planty Organic is: ‘een initiatief van de Vereniging Biowad, een groep biologische boeren in het Waddengebied. Het project is een onderzoek naar een biologisch landbouwsysteem dat volledig op een eigen mineralenvoorziening draait’. Een gesloten kringloop dus. Specifiek in het onderzoeksgebied bevinden zich voldoende bodemvoorraden. Maar, meldt een BiodWad-lid, ‘deze mineralen zitten heel diep gebonden in de kleibodem. De kunst is dus om ze vrij te maken uit de bodem’.

Vruchtopvolging, sparen bodemleven

Andere zaken waaraan gewerkt wordt zijn: hoe fosfaat zo effeciënt mogelijk ingezet kan worden (een vervanging voor dit mineraal bestaat niet), sparen bodemleven door niet-kerende grondbewerking en gebruik van het vaste rijpadensysteem, een doordachte vruchtopvolging, het verbouwen van grasklaver als stikstofbron, de inzet van tussengewassen, enzovoorts. Laatstenoemde drie zaken vormen de essentie van het Planty Organic-systeem.

Het artikel vat verder samen hoe en waar wordt onderzocht. Zo zijn zes proefvelden op vijf hectare grond aangelegd op proefboerderij Kollumerwaard en worden leden van de vereniging BioWad wetenschappelijk begeleid door het Louis Bolk Instituut. Ook wordt dieper ingegaan op de essentie van groenbemesters voor de akkerbouw, de problemen die grasklaver aanvankelijk opleverden, hoe het bodemleven wordt geholpen met het verteren met bemesters, hoe het is gesteld met de stikstofdynamiek van de gewassen, enzovoorts.

Schimmelgedreven bodem

Betreffende laatste wordt overigens gesteld dat dit voor bloemkool niet op orde was, maar dat dit niet aan het gewas hoeft te liggen volgens het BioWad-lid. ‘Het kan ook zijn dat de bodem zich nog aan de nieuwe situatie moet aanpassen [...] Ik denk zelf dat het wel vijf jaar duurt voordat het systeem hier aan gewend is. Je krijgt een ander soort bodemleven. We hebben het idee dat er meer een soort schimmelgedreven bodem ontstaat dan een bacteriegedreven bodem.’

Dit heeft volgens hem te maken met de aanvoer van mest: plantaardig versus dierlijk. Lees er meer over in Akker, evenals over de toekomstige plannen. Op de website van BioWad is ook meer actuele informatie te vinden, denk aan een logboek van de percelen en wat de stand van zaken is per gewas (welke heeft het moeilijk, welke doet het goed).


(Bron foto: Pixabay)

Links

(1)