Nieuws

Richtlijn voor beoordeling takbreuk bij populier

Populieren die verouderen, zijn gevoelig voor takbreuk en vormen zo een veiligheidsrisico. Om populieren te kunnen beoordelen, is een praktische richtlijn voor takbreuk opgesteld.

De takbreukgevoeligheid van populieren is anders dan bij andere bomen. Bij een verouderende populier neemt het risico op takbreuk toe. Groenbeheerders voeren wel periodieke boomveiligheidscontroles uit, maar vaak wordt niet genoeg op dit specifieke probleem gelet. Daarom heeft de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) onderzoeker Fons van Kuik en boomadviseur Gerrit Jan Prooijen gevraagd richtlijnen op te stellen om de risico's op takbreuk bij populieren te kunnen inschatten. De praktische richtlijn bestaat uit acht stappen met een toelichting.

Takbreukrisico

Bij populieren die verouderen, zie je dat takken beginnen uit te zakken, zo legt Van Prooijen uit in een artikel in vakblad Boomzorg. De takken in de kroon zijn van nature schuin opgaand. Omdat de diktegroei geringer is in verhouding tot de lengtegroei, zie je dat de kroon uitzakt. Vanaf dat moment neemt het risico op takbreuk ook toe. Als reactie zie je dat een boom wel reactielot vorm omdat slapende knoppen uitlopen, dat zorgt er vervolgens voor dat de spanning in het hout ook toeneemt.

Niet alle populieren zijn even gevoelig voor takbreuk. Er zijn verschillen tussen cultivars, maar ook grondsoort en standplaats kunnen een rol spelen bij het takbreukrisico. Om die reden is er geen ranglijst opgesteld met gevoelige populierensoorten of klonen.

Canada-populieren

Toch lijken de snel groeiende Canada-populieren een risicogroep. Uit eerder onderzoek is gebleken dat Canada-populieren op leeftijd een gezond en groeizaam beeld vertonen, maar toch onverwacht takbreuk laten zien, met name in droge periodes.

In de jaren vijftig en zestig, toen er in korte tijd veel stadsuitbreiding plaatsvond, zijn in die nieuwe wijken veel Canada-populieren aangeplant, zoals Populus x canadensis ‘Robusta’. Die populieren zorgen nu voor een verhoogd risico op takbreuk. Daarom moet je nu op drukke locatie vaak maatregelen nemen zoals krooninname, kandelaberen of regelmatige intensieve snoei.

Richtlijn

De richtlijn, die bestaat uit acht stappen met een beknopte toelichting, geeft aanknopingspunten voor beoordeling van het risico. Het is een praktische richtlijn. Je kunt bomen beoordelen op visuele kenmerken. Maar een goede beoordeling vraagt wel specialistische kennis. Zo moet je leren te beoordelen wat een risicovolle kroon is.

(Bron foto: Pxhere )