Nieuws

Richtlijn voor veehouderij en gezondheid

Er is veel gezondheidswinst te halen wanneer je goed nadenkt over de ruimtelijke indeling rond veehouderijbedrijven. De richtlijn 'Veehouderij en gezondheid' adviseert terughoudend te zijn met het plaatsen van scholen, woningen en ziekenhuizen in de nabijheid van veehouderijbedrijven.

De richtlijn 'Veehouderij en gezondheid' die is opgesteld door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) beschrijft de huidige kennis over de relatie tussen veehouderij en gezondheid en komt met adviezen voor de ruimtelijke inrichting rond veehouderijbedrijven. Dat er een relatie is tussen de gezondheid van omwonenden en veehouderijen, is al wat langer bekend. Uitbraken van dierziekten zoals de vogelgriep in 2003 en 2014 en Q-koorts in de periode 2007-2011 hebben gezorgd voor meer aandacht voor die relatie.

Luchtwegklachten

Uit verschillende onderzoeken in de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een aantal gezondheidseffecten vaker voorkomen rond veehouderijen, zoals een verminderde longfunctie en luchtwegklachten. Bij geitenhouderijen komen vaker longontstekingen voor. Maar er zijn ook een aantal effecten die juist weer minder vaak voorkomen rond veehouderijbedrijven, zoals COPD en allergie. Veehouderijen stoten verschillende stoffen uit die effect kunnen hebben op de gezondheid van omwonenden, zoals fijnstof, endotoxinen (kleine stukjes bacteriën) en ammoniak. Ook geurhinder kan een rol spelen bij het welbevinden van omwonenden.

Gevoelige bestemmingen

Op basis van deze kennis komt de GGD met een aantal adviezen. Daarbij worden twee belangrijke uitgangspunten gehanteerd: voorzorg en emissiereductie. Uit voorzorg moet je terughoudend zijn bij het plaatsen van gevoelige bestemmingen als scholen, woningen of ziekenhuizen binnen een afstand van 250 meter van een veehouderijbedrijf, of binnen 2 kilometer van een geitenhouderijbedrijf. De emissiereductie is er op gericht de uitstoot van geur of stoffen (ammoniak, fijnstof) te beperken.

Advies op maat

In een aantal gevallen wil de GGD een advies op maat geven. Bijvoorbeeld wanneer een veehouderijbedrijf binnen 250 meter van een gevoelige bestemming zich wil vestigen of wil uitbreiden. Datzelfde geldt voor een geitenhouderijbedrijf binnen 2 kilometer van een gevoelige bestemming. Een advies op maat is ook nodig wanneer het gaat om de opvang gevoelige groepen binnen 250 meter van een veehouderij, of binnen 2 kilometer van een geitenhouderij, of wanneer het gaat om een nieuwe gevoelige bestemming met meer dan vijftien veehouderijbedrijven binnen een straal van 1 kilometer.

(Bron foto: Thinkstock)