Nieuws

Richtlijnen voor beweiden in voor- en najaar

Het voor- en najaar zijn moeilijke periodes om te weiden door de omslag in het weer en de grasgroei. Gebaseerd op het Ierse graslandmanagement heeft Karst-Jan Snip, student bij hogeschool Van Hall Larenstein, richtlijnen aangedragen voor het beweiden in voor- en najaar in Nederland.

Iers graslandmanagement

Weidegang in voorjaar en najaar kenmerkt zich door natte en koude periodes afgewisseld door warme periodes. Dit maakt grasgroei en weidegang moeilijk te managen. Om hier mee om te gaan hebben Ierse veehouders de beschikking over verschillende planners en indicatoren. Na het succesvol inzetten van de uit Ierland afkomstige 'Weidewig' is er gekeken of de Ierse planners en indicatoren ook in het voorjaar en najaar in Nederland gebruikt kunnen worden.

Beweiden in het voorjaar

In het voorjaar kan er met het beweidings-platform rekenmodel berekend worden hoeveel hectares beweid kunnen worden. Het beweidings-platform rekenmodel is een spreadsheet die aangeeft hoeveel hectare er gereserveerd moet worden voor weiden en hoeveel er gereserveerd kan worden voor maaien tijdens het vroege voorjaar. De voorjaar rotatieplanner helpt de boer te weiden over het beweidings-platform. Afhankelijk van grasgroei en grootte van het platform wordt er dagelijks een bepaald aantal hectares beschikbaar gesteld aan de koeien. De voorjaar rotatie-planner bepaalt de rotatie afhankelijk van het aantal dagen het gras nodig zou hebben om een bepaalde inschaarhoogte te verkrijgen. Deze hoogte bepaalt de boer zelf en wordt als doel en ideaal gezien voor zijn weide methode. De magische dag is het moment waarbij de koeien voor de eerst een perceel krijgen met de inschaarhoogte die de boer als doel heeft. Op dit moment kan de boer overschakelen op de Weidewig.

Beweiden in het najaar

De najaar weideplanner is een beslisboom en spreadsheet om de weidegang in de herfst te managen. Het bepaalt samen met weer en groei de datum van opstallen. De Najaar budgetplanner berekent hoeveel hectare begraasd kan worden tot opstallen. Vanuit de opname van de veestapel wordt berekend hoeveel hectare de koeien zouden kunnen begrazen. Hiermee kan een scheiding gemaakt worden tussen maaien en weiden. Dit voorkomt dat gras te lang de winter in zal gaan.

Bron foto: still uit video 'Uitleg over de weidewig'