Nieuws

Richtlijnen voor gezond ingerichte kantines

De Richtlijnen Gezondere Kantines gaan verder dan adviezen voor een gezonder assortiment. Ook de uitstraling van school-, bedrijfs- en sportkantines moet de consument verleiden tot gezondere keuzes.

Het Voedingscentrum heeft richtlijnen opgesteld om school-, bedrijfs- en sportkantines gezonder te maken: de Richtlijnen Gezondere Kantines. De insteek is dat door het toepassen van deze richtlijnen kantines de consument helpen om gezondere keuzes te maken. In de Richtlijnen wordt gekeken naar het gezonde aanbod als aandeel op het totaal, maar ook naar de inrichting en uitstraling van de kantine. Mensen kiezen nou eenmaal eerder voor (gezonde) voedingsmiddelen als die duidelijk aanwezig of makkelijk te verkrijgen zijn.

Goud, zilver en brons

Binnen de kaders van de Richtlijnen Gezondere Kantines kunnen kantines zelf hun ambitieniveau bepalen. Er zijn verschillende niveaus gedefinieerd, door het Voedingscentrum betiteld als gouden, zilveren of bronzen kantine. Hoe gezonder het aanbod en de uitstraling, des te hoger het predicaat. De factsheet geeft de onderbouwing voor de Richtlijnen Gezondere Kantines.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de Richtlijnen Voedselkeuze, ervaringen met het programma De Gezonde Schoolkantine, onderzoek naar het beïnvloeden van keuzegedrag, consultatie van experts op het gebied van voeding en gedragsbeïnvloeding en praktische wensen van (toekomstige) gebruikers van de richtlijnen.


(Bron foto: Thinkstock)