Nieuws

Rifkorven als schuilplaats voor vis

Rifkorven of rifballen kunnen voor vissen een schuil- en opgroeiplek bieden in wateren waar vegetatie, dood hout of stenen ontbreken. Verschillende korven staan in het IJsselmeer, Noordzee of in vispassages bij het Noordzeekanaal.

Vissen hebben het moeilijk in veel Nederlandse wateren die verharde steile oevertaluds hebben zonder vegetatie of andere structuren. Ze vinden er weinig schuilgelegenheid of plek om te paaien of eieren te leggen. Soms is er ook nog een sterke stroming, intensief scheepvaartverkeer of zijn er sluizen, stuwen en gemalen die migratie belemmeren. Met kunstmatige structuren kun je de leefomgeving voor vissen verbeteren is het idee.

Kunstmatig rif

Daarom werden er voor vissen speciale structuren ontwikkeld, de rifkorven of rifballen. Je kunt het zien als een kunstmatig rif waarop mosselen, oesters, garnalen en andere kleinere ongewervelde dieren als vlokreeftjes zich ontwikkelen. Vakblad visionair schrijft over die korven in het artikel 'Korven voor vis'. De viskorven hebben de vorm van een bijenkorf. Ze zijn een tot anderhalve meter hoog en breed en voorzien van gaten waar de vissen in of uit kunnen zwemmen. Het ontwerp is zo dat watervogels als aalscholvers er niet in kunnen komen zodat de rifkorven voor vissen een veilige haven bieden.

Mosselen

In 2012 zijn er 76 korven geplaatst in het IJsselmeer en Markermeer. Drie jaar lang is de ontwikkeling van de fauna in en op die korven gevolgd. Al heel snel werden ze gekoloniseerd door een zoetwatermossel, zo meldt het vakblad. Die mosselen zorgen ervoor dat andere ongewervelde dieren er zich kunnen vestigen zoals vlokreeftjes die weer voedsel vormen voor de vissen. Ook elders zijn viskorven geplaatst, zoals in de Noordzee. Die korven, die op een diepte van 2 tot 6 meter liggen, worden gekoloniseerd door mosselen, krabben en garnalen.

Vispassages

Een deel van de korven in het Markermeer moest in 2016 verplaatst worden. Die korven staan nu in vispassages langs het Noordzeekanaal. Uit onderzoek blijkt dat vissen die passages wel gebruiken, maar dat ze soms aarzelen. Ze voelen zich er onbeschermd. Die korven zouden een schuilplaats kunnen in de vispassages. Of die korven daar ook echt werken, wordt nu nog onderzocht.

Natuurlijk heeft de aanwezigheid van natuurlijke structuren de voorkeur, schrijft het vakblad, maar wanneer dit niet kan, zijn die rifkorven een goede mogelijkheid om natuurlijke ontwikkeling op gang te helpen. De kosten voor constructie en aanleg van rifkorven zijn relatief laag en er is geen onderhoud nodig.

(Foto Creative Commons licentie, Bron VLIZ (Rappé, Karen))