Nieuws

Risico's beperken in plaats van verzekeren

In plaats van alle risico's te dekken met verzekeringen, kun je je bedrijf ook zo veel mogelijk dichttimmeren. Bijvoorbeeld door maatregelen te treffen die risico's verkleinen.

Welke maatregelen daarvoor het meest in aanmerking komen, is bijvoorbeeld te bepalen door een gesprek aan te gaan met een verzekeringsadviseur. In Onder Glas –'Risicomanagement moet gewoon in je systeem zitten'- wordt dan ook gesteld dat een modern ondernemer niet gaat zitten wachten tot zo'n adviseur zelf langskomt.

Aandachtspunten

In een recenter artikel in Akker -Van verzekeren naar risico’s verminderen- aandacht voor de werkwijze van zo'n verzekeraar en een speciale 'tool' die deze daarvoor heeft ontwikkeld. In beide artikelen komt aan bod wat belangrijke aandachtspunten zijn gelet op het beperken van risico's. Denk aan personeel: is het nodig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben, of zijn werknemers zo goed op elkaar ingespeeld dat zij elkaar kunnen vervangen? En als er dan toch verzekerd moet worden, is een ongevallenverzekering dan niet logischer?

Maatregelen

Betreffende de eerder genoemde maatregelen: deze kunnen soms erg 'logisch' zijn. Zo is het handig om de juiste hulpmiddelen in huis te hebben voor een acute reparatie, variërend van gereedschap tot vervangend materiaal. Bedrijfsschade, meldt een adviseur in Onder Glas, kan betekenen dat een bedrijf tijdelijk uit productie is. Dit werkt niet alleen jarenlang door, maar leidt de ondernemer op dat moment ook af van zijn eigenlijke taak aldus de adviseur. Zo'n situatie voorkomen heeft dus hoogste prioriteit.

Problemen voorkomen kan ook door bijvoorbeeld te werken op meerdere locaties (gelet op het weer), te zoeken naar meer contractgevers, nog eens contracten van klanten onder de loep te nemen, enzovoorts.

Clausules verzekering

Ook nagaan wat precies in de polis staat – ook al is het niet uw 'favoriete bezigheid', dwingt de ondernemer te kijken naar punten die mogelijk voor verbetering vatbaar zijn. 'De laatste jaren hebben verzekeraars de spelregels flink aangescherpt', aldus Grondig in het artikel Controleer uw polis! Zo zijn in de verzekering diverse clausules opgenomen die de ondernemer dwingen zorgvuldig te werken en bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen.

(Bron foto: Thinkstock)