Nieuws

Risico’s welzijn ganzen bij verzamelen dons

Het plukken van dons en veren bij levende ganzen leidt tot veel aantasting van het dierenwelzijn. Wanneer alleen loszittende veren en dons tijdens de rui worden verwijderd is de welzijnsaantasting veel minder. Maar ook deze methode van dons verzamelen is niet zonder risico’s voor het welzijn van het dier.

Welzijnsrisico's verzamelen dons

Dons en veren zijn een belangrijk bijproduct van de ganzenhouderij in Europa, met name in Hongarije en Polen. Na China is Hongarije de grootste producent in de wereld. Het plukken van veren (d.w.z. uittrekken) van veren van levende ganzen is verboden in de EU. Het verzamelen van tijdens de rui loskomende veren en dons is wel toegestaan. Dit verzamelen gebeurt door gespecialiseerd personeel  bij fokganzen en tijdens de mestperiode van ganzen voor de vleesproductie. 

Het verwijderen van loszittende (rijpe) veren en dons is op zichzelf pijnloos. Het hele proces van opdrijven, vangen en vasthouden van de ganzen kan echter wel tot ernstige welzijnsaantastingen leiden. Omdat tijdens de ruiperiode niet alle veren en dons tegelijk ‘rijp’ zijn kan niet uitgesloten worden dat er ook veren echt uitgetrokken worden. Dit leidt tot huidbeschadigingen en bloedingen en is zeer pijnlijk voor de dieren. Uitgetrokken veren en dons zijn te onderscheiden van ‘rijp’ materiaal door de aanwezigheid van bloedresten en scherpere penuiteinden.

Aanbevelingen European Food Safety Authority (EFSA)

De EFSA beveelt aan om op basis van welzijnsindicatoren bij de levende dieren en kenmerken van geproduceerde dons en veren de productie van dons te monitoren. Ook worden aanbevelingen gedaan de training van het personeel betrokken bij het verzamelen van dons verder te verbeteren. Verder vindt de EFSA aanvullend onderzoek naar de fysiologie van het ruiproces en het rijpen van de veren noodzakelijk evenals het vaststellen van het beste moment om dons te verzamelen.

Dons, een omstreden product en omstreden kritiek

Dons en veren komen ook beschikbaar als bijproduct van het slachtproces. Gemiddeld is de kwaliteit van deze producten echter minder dan die van bij levende dieren verzamelde producten. Andere pluktechnieken kunnen wel leiden tot verbetering. Negatieve publiciteit over het levend plukken van ganzen heeft in het verleden al geleid tot Kamervragen. Omdat er al Europese regelgeving bestaat neemt de Nederlandse overheid geen aanvullende maatregelen. De Europese Dons en Verenassociatie (EDFA) geeft aan dat 2 procent van de donsproductie afkomstig is van levende ganzen. De Wereld Organisatie voor Donsproducenten (IDFL) stelt dat slechts 1 % van de dons en verenproductie afkomstig is van levende dieren. Vara's Vroege Vogels maakte een aflevering over de ganzenpluk.


(Bron foto: EFSA)