Nieuws

Robot in aantocht bij glastuinbouwbedrijven

In het Europese project CROPS ontwikkelen onderzoekers en bedrijven slimme systemen voor de tuinbouw. Robots die rijpe paprika’s opsporen en plukken bijvoorbeeld, of die ziektes selectief kunnen bestrijden.

In de glastuinbouw worden steeds meer processen geautomatiseerd. Machines en robots kunnen arbeid vervangen en de efficiëntie en kwaliteit van het productieproces verhogen. Wageningen UR Glastuinbouw is trekker van Clever Robots for Crops (CROPS) waarin 14 universiteiten en bedrijven uit tien landen samenwerken aan nieuwe technieken voor sensoren, robotarmen en intelligentie. Zulke ‘slimme systemen’ kunnen zichtbaar maken wat mensen met het blote oog niet zien, zoals de rijpheid van vruchten of stress in planten.

Camera’s en visiontechniek

In een artikel in KAS techniek staat het Veghelse bedrijf Irmato Jentjens centraal, dat binnen CROPS meewerkt aan de ontwikkeling van de oogstrobot voor paprika’s. Kennis die het bedrijf eerder opdeed bij het ontwerpen van een oogstrobot voor rozen komt daarbij goed van pas. Een camera herkent de rijpe producten en zogeheten visionsoftware stuurt vervolgens een grijparm aan die de vrucht afsnijdt en naar een verzamelplek verplaatst. De werking van het prototype is ook op video te bekijken.

Testfase

De oogstrobot wordt nu getest bij teeltbedrijven en vervolgens doorontwikkeld voor de praktijk. Niet alleen technisch moet het systeem werken, de investering moet ook binnen afzienbare tijd terug te verdienen zijn. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voor er een renderende oogstrobot op de markt komt voor paprika’s.


(Bron foto: Silo)