Nieuws

Robot voor paprikaoogst in ontwikkeling

De Sweeper oogstrobot, die is ontwikkeld voor de oogst van paprika's, presteert nog niet zo goed als een menselijke plukker. Maar met een aangepast teeltsysteem kan die wel 65% van de paprika's oogsten.

Oogsten is een lastige klus voor robots, zeker bij paprika's. De robot moet de vruchten vinden tussen de bladeren, beoordelen of de vrucht rijp genoeg is en dan op de juiste plek de steel doorsnijden. Toch lukt het de 'Sweet Pepper Harvesting Robot' of de SWEEPER paprika's in een gewas te oogsten. De robot is voorzien van een camera die de paprika's kan vinden. Bovendien beoordeelt de robot of de paprika's rijp zijn om te oogsten.

Oogstpercentage

Toch kan de robot nog niet zo efficiënt werken als een een menselijke plukker, zo blijkt uit het artikel 'Teler wil 100% efficiënte oogstrobot, maar dat is nu nog niet haalbaar' in vakblad Onder Glas. Het vakblad meldt dat de robot in een gangbare praktijksituatie zo'n 22% van de rijpe vruchten oogst.

Zou je het blad plukken en de vruchtclusters wat uitdunnen, dan wordt de prestate al een stuk beter. De robot oogst dan zo'n 50% van de vruchten. En als je het teeltsysteem wat aanpast zodat de robot aan beide kanten van het gewas kan oogsten, dan haalt die een oogstpercentage van 65%.

Doorontwikkeling

Telers zien het liefst dat de robot een oogstpercentage van 100% haalt, maar dat is nog niet haalbaar. Je kunt wel hogere oogstpercentages halen door andere rassen te gebruiken, rassen met wat langere internodieën, minder vruchtclusters en kleiner blad bijvoorbeeld. Zou je de robot moeten doorontwikkelen zodat die 100% haalt, dan duurt dat nog zeker een jaar of vijf.

De initiatiefnemers van dit internationale onderzoeksproject staan nu voor de keuze. Gaan ze verder met de ontwikkeling zodat de robot beter presteert, of wordt het het nu beschikbare prototype verder ontwikkeld tot een robot die rijp is voor de markt.

(Bron foto: still YouTube)