Nieuws

Rode herfstkleur voor Rode Loper

Op de Rode Loper, het nieuwe entreegebied van Amsterdam, komt de Ulmus 'Frontier' te staan. Een in Nederland weinig bekende iep.

Dagelijks lopen ruim honderdduizend mensen via het Damrak Amsterdam binnen. Als in 2018 de metro via de Noord/Zuidlijn rijdt, zal het aantal passanten nog verder toenemen. De komende jaren wordt de serie straten en pleinen tussen het Centraal Station en het Weteringcircuit onder de noemer Rode Loper daarom heringericht. Als belangrijkste boom is gekozen voor een relatief onbekende iep met een rode herfstkleur, de Frontier. In het artikel ‘Schattig boompje wordt uithangbord van de Amsterdamse Rode Loper’ uit Boomblad komt hoofdstedelijk bomenconsulent Hans Kaljee aan het woord. Hij heeft het onder andere over de keuze voor de iep en het geschipper met ruimte in Amsterdam.

Kweken

Toen Hans Kaljee de boom voor het eerst in Amerika zag, kon hij bijna niet geloven dat het een iep was, vooral door het kleine blad. Dat kleine blad komt van een van de ouders, namelijk Ulmus parvifolia. Ook de resistentie tegen iepziekte is afkomstig van Ulmus parvifolia. De andere kruisingsouder is Ulmus minor. Hoewel de boom in Amerika inmiddels een succes is, is hij in Nederland nog grotendeels onbekend. Onterecht, volgens Kaljee. Hij adviseert kwekers deze boom daarom zo snel mogelijk aan te planten. ‘Deze boom verkoopt zichzelf.’ Anders dan bijvoorbeeld ‘New Horizon’ is de boom niet gelicenseerd en hij kan daarom door iedereen probleemloos worden gekweekt.

Lastig

In Amsterdam, bekend om zijn iepen, is het voor de bomen altijd schipperen met ruimte. Daarbij komt dat Amsterdamse bomen eigenlijk bovenop dik water groeien. ‘In Amsterdam geven we iedere boom minimaal 25 kuub doorwortelbare ruimte mee, en als het kan 50 kubieke meter’, vertelt Kaljee. ‘Meestal in de vorm van bomenzand. Dat is onder de Amsterdamse condities een behoorlijke opgave, omdat sommige bomen misschien maar zestig, zeventig centimeter boven de grondwaterspiegel worden geplant. De ‘Frontier’-iepen die nu al geplant zijn op het Damrak, hebben meer dan 30 kuub groeiruimte meegekregen, maar de acht ‘Frontier’-iepen die in de rosse buurt langs de gracht van de Oudezijds Voorburgwal staan (zie foto), weer minder.’ Volgens Kaljee zal het in de toekomst steeds lastiger worden om bomen in de stad te planten, vooral omdat het steeds drukker wordt onder de grond.

Beschikbaarheid

Op dit moment zijn er twintig ‘Frontier’-iepen geplant. Op het Damrak is het volgens Kaljee goed te zien dat deze boom beperkt leverbaar is, want vier van de acht bomen, die enkele maanden geleden zijn geplant, zijn van mindere kwaliteit. Kaljee: ‘We zijn nog in overleg met het project om te kijken of deze vier kunnen worden vervangen.’ Voor de nabije toekomst verwacht Kaljee wel voldoende beschikbaarheid. Boomkwekerij Lappen heeft een mooie partij staan. Honderd bomen zijn bij Lappen gereserveerd voor de Rode Loper. Ook Boomkwekerij Ebben heeft een groot aantal ‘Frontier’-iepen aangeplant. De verwachting is dat andere grote kwekers volgen. Op termijn heeft Amsterdam in ieder geval enkele honderden bomen nodig.

In hetzelfde nummer van Boomzorg wordt in twee andere artikelen ook aandacht besteed aan de 'Frontier':

- ‘Ulmus frontier’ een welkome aanvulling op het sortiment

- ‘Ulmus frontier’ absoluut uniek in het iepensortiment


(Bron foto: Boomzorg)