Nieuws

Roemeens-Nederlandse samenwerking in groen onderwijs

Roemenië en Nederland willen samenwerken om het agrarisch onderwijs in Roemenië te versterken. Een Roemeense vertegenwoordiging kwam daarom naar Nederland om kennis te maken met groen onderwijs en het agrarisch bedrijfsleven.

Een Roemeense delegatie van vertegenwoordigers van agrarische onderwijstellingen en overheid bezocht Nederland tussen 3 en 6 september om kennis te maken met het Nederlands agrarisch onderwijssysteem. De manier waarop het Nederlands groen onderwijs bijdraagt aan versterking van de agro- en foodsector is voor de Roemenen interessant. Daarbij wordt met name gekeken naar de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers.

Perspectief voor jongeren

Versterking van het agrarisch onderwijs en de agrarische sector is in Roemenië hard nodig. Net als elders in Europa zie je dat het platteland vergrijst, zo blijkt uit een nieuwsbericht van het Ministerie van LNV. Jongeren trekken weg vanwege een weinig rooskleurig economisch perspectief. Voedselproductie op het platteland vindt vaak nog plaats op een traditionele manier. Kennis wordt van generatie op generatie overgedragen volgens oude tradities.

Hoewel die productie kleinschalig, duurzaam en circulair is, is het economisch gezien niet volhoudbaar. Voor ondernemers en ambitieuze jonge mensen is leven op het platteland niet aantrekkelijk. Bovendien is het onderwijsaanbod erg beperkt. Wil je het platteland leefbaar houden, dan zul je jongeren op het platteland meer perspectief moeten bieden. Daarom heeft de Roemeense overheid besloten het agrarisch onderwijssysteem te versterken zodat de plattelandseconomie verbetert en leven en wonen op platteland aantrekkelijker wordt.

Actieplan

De Roemeense vertegenwoordigers zijn daarom erg geïnteresseerd in het Nederlandse agrarisch onderwijssysteem. Samenwerking met het bedrijfsleven lijkt daarin belangrijk. In een 'Romanian-Dutch mission statement' is beschreven wat de Roemeense en Nederlandse overheid wil bereiken. Vertegenwoordigers van de Roemeense overheid, onderwijsinstellingen, ondernemers discussiëren over een actieplan dat tot concrete resultaten moet leiden.

(Bron foto: GroenPact)