Nieuws

Rol landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren in verspreiding van coronavirus onbekend

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Covid-19, Gezelschapdieren, Landbouwhuisdieren
  • Interessant voor
    Dierverzorger, Veehouder
Bekijk de bronnen
Er zijn nu geen aanwijzingen dat dieren een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de longziekte COVID-19 kan veroorzaken. Er zijn wel meldingen van infecties bij dieren, die naar alle waarschijnlijkheid het resultaat zijn van transmissie van mens op dier.

Coronavirus bij gehouden dieren

In Nederland is het virus in april en mei bij diverse nertsenbedrijven aangetroffen. De nertsen vertoonden diverse ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen. Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen. Omdat enkele medewerkers bij beide bedrijven verschijnselen van het coronavirus hadden, wordt uitgegaan van een besmetting van mens op dier. Het RIVM concludeert op basis van onderzoek dat het risico op blootstelling aan het virus buiten een besmet nertsenbedrijf verwaarloosbaar is.

Antistoffen bij drie katten en een hond

In het RIVM onderzoek zijn ook elf katten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dat betekent dat de katten besmet zijn geweest. Daarnaast meldde de overheid op dezelfde dag dat er antistoffen zijn aangetoond bij een Nederlandse hond. Het gaat om een Amerikaanse bulldog van acht jaar oud. De eigenaar van de hond is een COVID-19-patiënt. De hond had ademhalingsproblemen en is op 30 april jl. geëuthanaseerd vanwege verergering van de klachten. Er zijn monsters genomen, die in het laboratorium zijn getest. Het CoV-2-virus is niet aangetoond, maar het bloedmonster was positief voor antistoffen tegen het virus. Dat betekent dat de hond een CoV-2-infectie heeft doorgemaakt. Het is niet bekend of de ademhalingsproblemen van de hond het gevolg waren van een infectie met CoV-2 of ten gevolge van ander lijden.

Maatregelen

De bevinding van een CoV-2-infectie van een hond is voor Nederland nieuw, maar de bevinding dat honden besmet kunnen worden met CoV-2 is dat niet. Eerdere meldingen over besmette honden kwamen uit Hongkong. Er is op dit moment geen reden het bestaande advies over COVID-19 en de omgang met huisdieren te wijzigen. Het is belangrijk dat eigenaren van huisdieren dit advies opvolgen: patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 vermijden uit voorzorg contact met hun dieren en zieke dieren van patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 blijven zo veel mogelijk binnen.

De eerder door Minister Schouten ingestelde meldplicht voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen blijft van kracht. Bij sprake van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit bij de NVWA gemeld worden. Uit voorzorg en om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen mogen de dieren en de mest, een besmet bedrijf niet verlaten.

(Bron foto: Jonge nertsen_Wikimedia Commons_Felixd)