Menu
Nieuws

Rol voor jonge boeren in landbouwtransitie

‘Next generation farming’ gaat over de nieuwe generatie boeren en de toekomst van de landbouw in Nederland. Pierre Berentsen van ABN AMRO roept jonge mensen op betrokken te blijven bij de sector. ‘We hebben jullie denkkracht en creatieviteit hard nodig’.

false

false

Links

(2)