Nieuws

Rood licht bevordert zijscheutgroei

Testen op chrysant laten zien dat rood LED-licht zijscheutgroei bevordert. Additioneel verrood licht vermindert dit effect.

In het kader van het IWT-landbouwtraject ‘Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van de kwaliteit’, werken ILVO, PCS en UGent samen om verschillende kwaliteitsaspecten van sierteeltproducten te verbeteren. Vertakking is één van deze aspecten en hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om plantengroeiregulatoren (PGR) en LED-belichting toe te passen om dit proces te sturen. In het artikel ‘Vertakking: een knop voor knopuitgroei?’ uit Sierteelt & Groenvoorziening wordt hierop ingegaan.

Hormonen

Het artikel begint met een uitgebreide uitleg over hoe knopgroei verloopt en welke processen en hormonen daarbij een rol spelen. Licht speelt in op de hormonale balans van de plant en heeft dus zo een effect op de vertakking. De plant reageert daarbij vooral op de balans tussen rood en verrood licht; rood licht bevordert de knopuitgroei en verrood licht verhindert net de knopuitgroei, zo valt in het artikel te lezen.

Test

Bewortelde stukken van chrysant werden tijdens een test op diverse manieren behandeld met rood, verrood en blauw licht. De sterkste zijscheutgroei was te meten bij behandeling met 100% rood licht. De behandelingen met additioneel verrood licht gaven een verminderde groei van de zijscheuten. De hoogste behandeling met additioneel verrood licht (100 % rood licht + 100% verrood licht) gaf daarbij ook grotere lengtegroei door verlenging van de internodiën.

Foto: Wikipedia