Nieuws

Rozenteelt op duurzame energie haalbaar

Koeling kan een positieve bijdrage leveren aan een rendabele en duurzame teelt van roos. Zonder te tornen aan de kwaliteit van de roos kun je fors op warmte besparen. Het lijkt er op dat teelt op duurzame energie zo haalbaar wordt.

In het programma 'Kas als Energiebron' zoeken telers in samenwerking met de overheid en onderzoekers naar mogelijkheden om het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw te stimuleren, en waar mogelijk op energie te sparen. Een van de projecten is gericht op duurzame rozenteelt. Dat onderzoeksproject sluit aan op de vraag van rozentelers die rozen van topkwaliteit op een duurzame wijze willen telen. In juli 2015 verscheen het onderzoeksrapport 'Een perfecte roos: energiezuinig geteeld' waaruit bleek dat je - zonder te tornen aan kwaliteit - rozen kunt telen met een besparing van 17% op elektriciteit en 30% op warmte. Groen Kennisnet besteedde hier eerder aandacht aan in het bericht 'Met minder energie een perfecte roos'.

Warmtebesparing

In een vervolgproject gingen onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw samen met Delphy en Lek Habo een stapje verder. In het Delphy Improvement Centre testten ze tussen april 2015 en maart 2016 een energiezuinige teelt met een gerichte inzet van belichting, optimaal gebruik van de koeling en een geïntegreerde strategie voor meeldauw bestrijding. Het rapport 'Duurzaamheid als leidraad voor roos' laat zien dat een duurzame teelt mogelijk is met een forse besparing op warmte: het warmtegebruik in de teelt bedroeg 423 MJ per m², veel lager dan de 1334 MJ per m² in de referentieteelt. Maar besparing op elektriciteit was er niet. Belichting blijkt essentieel om kwalitatief goed rozen te produceren.

Duurzame energie

De productie in de teelt was goed. Het rapport noemt een opbrengst van 320 stuks per m² van gemiddeld 54 gram. De taklengte en knopgrootte varieerden door het seizoen. Door de besparing op warmte lijkt het erop dat een teelt op duurzame energie zo haalbaar wordt. Dat kan wanneer je alle energie voor belichting en warmtepomp in de vorm van elektriciteit uit een een duurzame bron betrekt, zoals windenergie.

(Bron foto: Shutterstock)