Menu
Nieuws

Ruilverkaveling voor weidegang

Wil de overheid iets doen om de weidegang te stimuleren, dan moet ze inzetten op ruilverkaveling, stelt het NAJK. Er zijn steeds meer bedrijven waar weidegang onmogelijk is door het ontbreken van een fatsoenlijke huiskavel.

false