Nieuws

Ruim helft Europeanen bereid meer te betalen voor dierenwelzijn

Bijna zestig procent van de Europese burgers is bereid meer te betalen voor producten die diervriendelijker zijn geproduceerd. Dat blijkt uit een Eurobarometer-onderzoek van de Europese Unie.

Eurobarometer

Half maart verschenen de resultaten van het nieuwe Eurobarometer-onderzoek van de Europese Commissie over het welzijn van landbouwhuisdieren en huisdieren. De Eurobarometer is een officieel onderzoek van de Europese Unie, dat werd uitgevoerd onder 27.672 mensen uit alle EU lidstaten. Aan de ondervraagden werd een reeks vragen gesteld over dierenwelzijn. De Europese Commissie wilde weten wat de inwoners daaronder verstaan, in hoeverre ze het belangrijk vinden en welke invloed het heeft op hun koopgedrag. Er werd in de vragenlijst onderscheid gemaakt tussen vee en huisdieren.

Dierenwelzijn mag best wat kosten

Ongeveer de helft van de EU-inwoners zou graag meer diervriendelijke producten in de winkel zien. 94% van de ondervraagden vindt zorg voor het welzijn van landbouwdieren belangrijk en 82% vindt dat landbouwhuisdieren beter beschermd zouden moeten worden dan nu het geval is. Het welzijn van gezelschapsdieren behoeft minder verbetering: 74 procent van de ondervraagden vindt dat dit beter moet. Van alle ondervraagden vinden Slowaken en Bulgaren het onderwerp dierenwelzijn het minst van belang. Vrouwen zeiden vaker dan mannen dat het welzijn van dieren voor hen belangrijk is.

Qua bereidheid om extra voor dierenwelzijn te betalen scoorden de ondervraagden uit Nederland hoog. Alleen voor de respondenten uit Luxemburg en Zweden lagen deze cijfers nog hoger. Van de 1.024 Nederlanders die werden ondervraagd gaf 85% - gemiddeld was dit 59% voor Europa - aan dat ze bereid zijn om meer te betalen voor producten die uit diervriendelijke productiesystemen komen. Voor 8 procent van de ondervraagden mag zo'n toeslag meer dan 20 procent bedragen. Voor 35 procent ligt de grens bij 5 procent.

(Bron foto: Eurobarometer)