Nieuws

Ruimte voor de rivier met minder bomen

Om de kans op overstromingen door hoog water te verkleinen, werkt Rijkswaterstaat aan herinirichting van rivieren in het programma 'Ruimte voor de rivier'. Soms betekent dit dat bomen gekapt moeten worden, zoals in het Arnhemse uiterwaardenpark Meinerswijk.

Het feit dat veel Nederlandse rivieren in een te krappe rivierbedding ingebed liggen tussen bebouwing en dijken maakt dat overstromingen tijdens hoog water voor problemen kan zorgen. Vanaf 2007 werkt de Nederlandse overheid daar aan herinrichting van de rivieren in het programma 'Ruimte voor de Rivier'. Rivierdijken worden versterkt, maar daarnaast wordt ook het binnen- en buitendijkse gebied opnieuw ingericht. Door nevengeulen te graven krijgt een rivier meer ruimte zodat de kans op overstroming verkleind wordt.

Waterrijke natuur

Naast de veiligheidsdoelstelling levert dit programma ook een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op, zo blijkt uit het rapport 'Ruimte voor de Rivier oogst ruimtelijke kwaliteit' dat Rijkswaterstaat uitbracht. Zo ontstaat er nieuwe waterrijke natuur, worden oevers levendiger en wordt het rivierlandschap interessanter. Maar soms is de herinrichting ook wat lastiger te accepteren, zo blijkt uit het artikel 'Bomen en stromen' in Vakblad Natuur Bos Landschap.

Herinrichting

Dat artikel gaat met name in op de herinrichting van de Meinerwijk, een uiterwaardengebied ten zuiden van Arnhem. Dat gebied heeft voor de stad een belangrijke natuur- en recreatiefunctie. Om het water meer ruimte te geven, is het gebied opnieuw ingericht. Er zijn zomerdijken doorgebroken of verlegd, uiterwaarden soms uitgediept en nevengeulen aangelegd.

Bomen

Zo is er in het gebied een groene rivier aangelegd. Het is een brede strook grond die vrij is gemaakt van alle hoge begroeiing zodat er bij hoog water een goede doorstroming is. Ook oevers van diverse plassen moesten zijn vrijgemaakt van bomen. Natuurlijk hebben die ingrepen een effect op het uiterlijk van het gebied. Daarom is goede communicatie nodig, aldus het vakblad. Alleen in overleg kun je werken aan waardevol gebied waar de verschillende functies zoals waterveiligheid, recreatie en natuurwaarden hand in hand gaan.

(Bron foto: Shutterstock)