Nieuws

Ruimte voor economische activiteiten in grote wateren past bij ecologie in 2050

Zeewindpark - AnetteBjerg via Pixabay
Bron foto: AnetteBjerg, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    onderzoek, kennisagenda, grote wateren
  • Interessant voor
    onderzoekers, beleidsmedewerker, vissers
Bekijk de bronnen
Economische activiteiten op de Noordzee en andere grote Nederlandse wateren, waaronder energiewinning, voedselproductie, scheepvaart en visserij, passen in 2050 binnen ecologische randvoorwaarden. Voldoende zoet water van goede kwaliteit is geborgd. Deze missie staat beschreven in een nieuwe Kennis en Innovatieagenda Landbouw-Water en Voedsel die de overheid heeft opgesteld voor de periode 2024-2027.

Zeeën, meren en grote rivieren en hun ecosystemen vormen een bron voor voedsel, welvaart, biodiversiteit én welzijn. Door een veranderend klimaat en groeiende menselijke activiteit, waaronder visserij en energiewinning op zee, staan mariene ecosystemen onder hoge druk. Net als op land zal het gebruik van de grote wateren aangepast worden wat ecosystemen kunnen verdragen. Samenwerking tussen overheid, kennisinstituten en bedrijven op (inter)nationaal niveau is hierbij cruciaal want de ecosystemen van grote water kennen geen grenzen.  

Voor de komende vier jaar hebben topsectoren, ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen een agenda opgesteld die beschrijft welke nieuwe kennis en innovatie in het groenblauwe domein in het bijzonder gewenst is: de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV).  

Het perspectief dat het rapport geeft is: ruimte voor economische activiteiten binnen de Nederlandse delta, de Noordzee en oceanen en rond de Caraïbische eilanden die passen binnen de draagkracht van aquatische ecosystemen.