Nieuws

Ruimte voor het nieuwe veehouden

Verduurzamen van de veehouderij staat volop in de belangstelling bij overheid, maatschappij en bij de ondernemers zelf. Maar dan moet het wel mogelijk zijn. Knelpunten op gebied van markt, financiering en vergunningen zitten vernieuwing in de weg.

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) streeft naar een toonaangevende Nederlandse veehouderij in 2023 die, met behoud van haar concurrentiekracht, produceert met respect voor mens, dier en milieu. Daarom werken samenwerkende partijen binnen de UDV aan vernieuwing van de veehouderij. Ze ontwikkelen innoverende concepten, maar het realiseren van de verduurzaming door ondernemers blijkt toch wat lastiger. In het project 'Het nieuwe Veehouden mogelijk maken' werd onderzocht wat de knelpunten zijn voor ondernemers die een innoverend concept willen realiseren. Zij bracht hun knelpunten in als case om dit te verkennen met experts op het gebied van markt, financiering en vergunningverlening. In het rapport 'Het nieuwe veehouden' zijn de ervaringen en inzichten van de innoverende veehouders verwoord.

Knelpunten

De knelpunten spelen vaak op het gebied van markt, financiering of vergunningen. Bij innovatietrajecten blijken knelpunten vaak groter te zijn dan bij reguliere bedrijfsontwikkeling. Het systeem rond de veehouder lijkt niet erg veranderingsgezind. Banken zijn bijvoorbeeld terughoudend als het gaat om financieren van innovaties. En gemeenten hebben moeite met het beoordelen van vergunningaanvragen voor innovatieve bedrijfsontwikkeling.

Nichewereld

Innoverende ondernemers stappen uit het vertrouwde systeem van produceren in een nieuwe manier van werken, zij stappen in een nichewereld. Maar het regime, het geheel van praktijken, regels en routines, rond de veehouder lijkt die nichewereld niet goed te begrijpen. Het zijn twee werelden die niet goed met elkaar communiceren vanwege verschillende doelstellingen en drijfveren, een andere belevingswereld en een andere taal.

Aanbevelingen

De oplossing ligt in samenwerking. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld samenwerken met collega-ondernemers, of aanhaken bij een niche-initiatief dat al enige staat van dienst heeft. Andere aanbevelingen richten zich op individuen: werk aan onderling vertrouwen door een open houding; investeer in relaties tussen ondernemer, gemeente of burger. En reflecteer op je eigen handelen en houding. Het rapport biedt inzichten voor diverse partijen: veehouders, adviseurs, ambtenaren, ketenpartijen, financiers, dienstverleners, burgers en andere betrokkenen.

(Bron foto: Doelbeelden)

Publicaties

(4)