Menu
Nieuws

Ruimte voor rivier en vissen

Natuurherstel in rivierbeddingen biedt niet alleen ruimte voor de rivier zelf, maar ook voor vissen. Een eerste verkenning laat zien dat veel vissen zich ontwikkelen in een nieuw aangelegde hoogwatergeul bij Venlo.

false