Nieuws

Ruimte voor schuilstallen op Ameland en in Friesland

Het plaatsen van schuilstallen voor hobbydieren is bijna altijd in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente Ameland en provincie Friesland maken het plaatsen van deze stallen mogelijk.

Schuilmogelijkheid belangrijk

In Nederland worden veel hobbydieren zoals paarden, schapen of ezels op open weilanden gehouden zonder schuilmogelijkheden. Hoewel veel dieren prima het jaar rond buiten gehouden kunnen worden is enige bescherming in natte, koude of warme periodes wel wenselijk. Schuilstallen bieden een oplossing. Een schuilstal beschermt dieren niet alleen tegen zon, wind en regen, maar biedt tevens een plek om de dieren op verantwoorde wijze te verzorgen en te voeren en ze in geval van een dierziekte onderdak te verschaffen.

In strijd met bestemmingsplan

De weilanden waar deze dieren staan, behoren meestal tot het agrarisch gebied waar niet zomaar schuilstallen gebouwd mogen worden. Het plaatsen van schuilstallen is regelmatig in strijd met het bestemmingsplan. Gemeenten willen het buitengebied vrij houden van allerlei bouwwerken van particulieren omdat ze bang zijn voor verrommeling van het landschap. Volgens de Dierenbescherming hoeft dit niet zo te zijn, bijvoorbeeld door grenzen te stellen aan het uiterlijk van de schuilstallen zodat deze passen in het landschap. Ook kunnen zogenaamde sleepstallen geplaatst worden.

Schuilstallenbeleid

Ameland heeft zich gevoegd in de rij gemeenten met een schuilstallenbeleid dat rekening houdt met dierenwelzijn. De gemeente heeft de provincie Friesland zover gekregen dat de 'provinciale verordering ruimte' plaatsing van schuilstallen in het buitengebied mogelijk maakt. Aan die provinciale goedkeuring is het nodige overleg vooraf gegaan. Al in 2010 heeft Ameland een nota Schuilgelegenheden opgesteld. Nu kan daar ook uitvoering aan worden gegeven, zonder dat de provincie daar bezwaar tegen kan maken. Op Ameland is het voor hobbyboeren nu toegestaan op solitaire percelen een stal met 3 wanden van maximaal 30 vierkante meter te plaatsen. Deeltijdboeren mogen iets groter bouwen, afhankelijk van het aantal dieren. Voor hen geldt een maximum van 120 vierkante meter.


(Bron foto: Levende Have)