Menu
Nieuws

Ruimte voor verbeteren van dierziektebestrijding

Uitbraken van ziekten als vogelgriep leiden in ons land tot ruimingen van gezonde dieren. Zulke ruimingen stuiten steeds meer op maatschappelijke weerstand. De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert de overheid en bedrijfsleven opnieuw te kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden.

false

(1)