Nieuws

Ruimtelijke ontwikkeling in 2040

Twaalf voorbeeldprojecten geven een inzage in de ruimtelijke toekomst van Nederland. Op 15 december wordt een manifest gepresenteerd.

De gebiedscoöperatie IJsseldelta streeft naar de uitwerking van een regionaal verdienmodel voor de melkveehouderij. Zo kunnen de ondernemers in de regio werken aan verduurzaming, versterking en vernieuwing. Het project Uitdagend boeren in een vitaal landschap in de IJsseldelta is een van de 12 voorbeeldprojecten die in het kader van ‘Jaar voor de Ruimte’ geselecteerd zijn voor het project 'Leefomgeving van de toekomst'.

2015 was het Jaar van de Ruimte. De initiatiefnemers wilden het maatschappelijke, politieke en professionele debat aanzwengelen over de ruimtelijke toekomst van Nederland. De naoorlogse ruimtelijke ontwikkeling verandert, constateren de initiatiefnemers. Had de overheid aanvankelijk de hoofdrol, later waren het marktpartijen, nu zijn het gebruikers van de ruimte. Er ontstaan veel meer kleinschalige initiatieven zoals buurtondernemingen of gebiedsfondsen die werken aan duurzaamheid, stadslandbouw of ecologisch beheer. Informatietechnologie geeft een impuls. En tegelijkertijd is er demografische krimp.

Een van de activiteiten was de oproep projecten in te dienen. Maar liefst 114 voorbeeldprojecten werden ingediend. Daarvan heeft een jury er 12 geselecteerd die een bloemlezing vormen van de ontwikkelingen, zo is te lezen in het persbericht. De projecten kenmerken zich door creatieve en innovatieve oplossingen. De 12 geselecteerde projecten zijn, op alfabetische volgorde:

 • Een nieuwe marktfilosofie (marktplaats voor mobiliteit), Regio Rotterdam
 • Groene cirkels (klimaatneutrale brouwerij en omgeving), Zuid-Holland
 • Gronings gereedschap voor particulier ontwikkelen (verbeteren particuliere woningvoorraad), Groningen
 • Holwerd aan Zee (upgrade van de waddenkust), Friesland
 • Iewan Strowijk Nijmegen (duurzame nieuwbouw), Gelderland
 • Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (A4 Midden-Delfland), Zuid-Holland
 • Rivier als Getijdenpark (vergroten natuurlijke en recreatieve waarde rivieroever), Rotterdam
 • Texel Water (in cocreatie werken aan klimaatbestendigheid), Noord-Holland
 • Toekomstvisie A-kwartier (woongebied kwalitatief verbeteren), Groningen
 • Uitdagend boeren in een vitaal landschap (regionaal verdienmodel via gebiedscoöperatie), Overijssel
 • Veiligheidsbuffer Oesterdam (veiligheid, natuur en innovatie versterken elkaar), Zeeland
 • Versterking Houtribdijk (dijkversterking door conceptbuilding met natuur), Noord-Holland

Op 15 december wordt het project afgesloten in een slotbijeenkomst. De lessen en inzichten van afgelopen jaar zijn verwerkt in ‘Manifest Jaar van de Ruimte 2040’, dat die dag gepresenteerd wordt.

(Bron foto: Fotowedstrijd Groen Kennisnet Mathijs Mackaay)