Nieuws

SABE-adviesvouchers beschikbaar voor piekbelasters in de veehouderij

(Shutterstock vrij gebruik)
Samenvatting
  • Onderwerp
    adviesvouchers, subsidie, subsidieregeling, stikstof, stikstofdepositie, Natura 2000, veehouderij, melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij
  • Interessant voor
    melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouders, beleidsmakers, adviseurs
Bekijk de bronnen
Vanaf 10 juli staat de regeling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) open. Deze kan tot en met 1 december kan worden aangevraagd. De adviesvoucher heeft een maximale waarde van €1.500. In totaal is er maximaal €4.500.000 beschikbaar voor adviesvouchers.

Veehouders die onder de aanpak piekbelasting vallen kunnen aanspraak maken op de SABE-regeling. Onder deze doelgroep vallen veehouders met een depositie op overbelaste Natura 2000-gebieden boven de landelijke drempelwaarde van 2.500 mol stikstof per jaar. De depositieberekening kan worden gedaan met de AERIUS Check.

Tijdens de aanvraag kan er worden gekozen voor twee verschillende onderwerpen. Enerzijds voor het verduurzamen van de veehouderij door innovatie, omschakeling, extensivering en/of verplaatsing. Anderzijds door het beëindigen van een of meer locaties van de veehouderij.

De voorwaarden voor de SABE-adviesvoucher, staan uitgebreid beschreven op de subsidie openstelling van RVO. Ook staat hier beschreven wat er gebeurt na de aanvraag van de adviesvoucher, hoe deze te verzilveren is en de verdere wet- en regelgeving.