Nieuws

Salmonella-onderzoek in de pluimveestal

Een salmonellabesmetting van kippenvlees of eieren kan schadelijk zijn voor de gezondheid van consumenten. Controle op een salmonellabesmetting in de stal is daarom nodig. Voor een goede monstername is hygiënisch werken essentieel.

Salmonella is een bacterie die bij verschillende soorten pluimvee voor kan komen. Bij jonge kuikens kan de bacterie ernstige ziekteverschijnselen en zelfs sterfte veroorzaken. Oudere dieren laten soms na besmetting helemaal geen ziekteverschijnselen zien. Maar het vlees van die kippen of eieren kunnen wel besmet zijn met die bacterie, wat gezondheidsrisico's met zich mee brengt. Mensen kunnen ziek worden na de consumptie van besmet kippenvlees of besmette eieren.  

Monstername

Er zijn verschillende salmonella-bacteriën. Uit informatie van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat er meer dan 2700 typen zijn. Kippen raken vaak geïnfecteerd via de bek doordat ze besmet materiaal oppikken zoals stof, mest of voer. De bacterie kan zich vervolgens nestelen in de darmen. Moederkippen kunnen de bacterie doorgeven via ei op het kuiken. Omdat een salmonellabesmetting een gezondheidsrisico voor de mens vormt, is controle op een de aanwezigheid van salmonella in de stal belangrijk.

In een artikel in GD pluimvee gaat de GD in op de manieren waarop je de stal kunt bemonsteren. Voor een goede uitslag is het belangrijk kruisbesmetting tegen te gaan. Hygiëne is daarom essentieel bij de monstername. In een infographic worden een aantal belangrijke stappen vermeld zoals handen desinfecteren, werken met steriel materiaal, schone laarzen aantrekken en werken met overschoentjes.

Kruisbesmetting

Ook in het laboratorium van de GD wordt veel moeite gedaan om kruisbesmetting te voorkomen. Om dat te controleren worden altijd twee controle monsters in de analyse meegenomen: een monster met een opvallende salmonellastam die opvalt als die in andere monster terecht komt en een blanco monster.

(Bron foto: Shutterstock)