Nieuws

Salmonella op kratten slachtvee na ontsmetting

Dierengezondheidszorg Vlaanderen onderzocht of kratten en containers waarin kippen zijn vervoerd met salmonella zijn besmet na reiniging en ontsmetting. 25% van de materialen scoorde positief.

Verder is 20% van de kratten/containers als onrein aangemerkt. Dit meldt vakblad Management&Techniek in het artikel Salmonellascreening op containers en kratten. De monsters zijn genomen op pluimveebedrijven voordat de gereinigde en ontsmette materialen weer werden binnengebracht en in slachthuizen. In het artikel is te lezen welke serotypen salmonella zijn aangetroffen.

Rust en reinheid

Zowel op de pluimveebedrijven als in de slachthuizen zijn er verschillende aandachts- en verbeterpunten meldt het vakblad. Op de pluimveebedrijven moet tijdens het laden van het vee voorkomen worden dat mest zich ophoopt in de openingen onderin containers, bijvoorbeeld door ze rustig neer te zetten op de mest in de stal. Ook de hygiënesluis dient gebruikt te worden. Het vakblad noemt het opvallend dat de vangploeg hier zelden gebruik van maakte, evenmin als van speciale kledij en schoeisel.

Scheiding

'In de slachthuizen is een belangrijk verbeterpunt de scheiding tussen het vuile en het reine deel', aldus Management&Techniek. 'In verschillende slachthuizen gebeurden de reiniging en ontsmetting van de containers in hetzelfde lokaal waar de aanvoer van de te slachten dieren gebeurde.' Ook de opslagplaats voor gereinigde materialen moet voldoende rein zijn (denk ook aan vliegenbestrijding) om herbevuiling te voorkomen.

Vorkheftruck en materialen

De materialen die gebruikt worden, bepalen ook in belangrijke mate of goede reiniging al dan niet mogelijk is. Een container met een ingewikkelde structuur laat zich lastiger reinigen. 'Containers waarbij de laden uitschuifbaar en dus apart te reinigen zijn, kunnen het makkelijkst worden gereinigd.' Ophopingen van mest komen voor in holtes van beschadigde containers en vooral in de openingen voor de vorkheftruck onderaan de containers. Advies is om beschadigd materiaal te herstellen en om niet dezelfde vorkheftruck te gebruiken voor zowel het afladen van volle containers als het verplaatsen van de gereinigde containers.

Kleine slachterij

Opgemerkt wordt dat kleine slachterijen zonder automatische wasstraat niet 'noodzakelijk minder goed gereinigde containers' afleveren. 'In deze slachthuizen gebeurt de reiniging handmatig met een hogedrukreiniger, waardoor vooral de openingen voor de vorkheftruck beter over de volledige diepte gereinigd kunnen worden.' Wel moet bij het gebruik van een hogedrukreiniger worden voorkomen dat het rondspattende water de reeds gereinigde containers bevuilt.

Een samenvatting van het onderzoek, zoals ook het aantal geanalyseerde tomen, is ook terug te vinden op de site van Diergezondheidszorg Vlaanderen: Resultaten Salmonella-analyses bij pluimvee in 2013.


(Bron foto: Pixabay)