Menu
Nieuws

Samen op weg naar kringlooplandbouw in Noord-Nederland

Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en belanghebbenden in Noord-Nederland gaan de komende 4 jaar samen aan het werk om de principes van kringlooplandbouw te vertalen naar uitdagende toekomstbeelden en concrete handelingsperspectieven voor de regio. ‘Noord-Nederland als demonstratieregio van kringlooplandbouw: dat zou een geweldig eindresultaat zijn’, zegt projectleider Imke de Boer.

false

Projectteam

Het projectteam bestaat uit onderzoekers van WUR (leerstoelgroepen Dierlijke Productiesystemen, Plantaardige productiesystemen, en Bestuurskunde), de RUG/Campus Fryslân (leerstoelgroep Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie, Centre for Sustainable Entrepreneurship), medewerkers van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rabobank, Agrifirm NWE, Meststoffen Nederland, de AgroAgenda Noord-Nederland en de Vereniging Circulair Friesland.

Financiering

Dit project in Noord-Nederland wordt gefinancierd door het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (Groen III: Circular Agriculture in North-Netherlands: Daring scenarios and Interlinked Transformation (CAN-DO-IT)). Daarnaast investeren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rabobank, Agrifirm NWE, en Meststoffen Nederland in het project.