Nieuws

Samen op weg naar kringlooplandbouw in Noord-Nederland

Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en belanghebbenden in Noord-Nederland gaan de komende 4 jaar samen aan het werk om de principes van kringlooplandbouw te vertalen naar uitdagende toekomstbeelden en concrete handelingsperspectieven voor de regio. ‘Noord-Nederland als demonstratieregio van kringlooplandbouw: dat zou een geweldig eindresultaat zijn’, zegt projectleider Imke de Boer.

Kringlooplandbouw als duurzame toekomst voor het voedselsysteem in Nederland

Veel partijen in Nederland omarmen het  principe van de kringlooplandbouw. Maar wat betekent dit in de praktijk, bijvoorbeeld voor een regio als Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe)? Kunnen we een gedeelde kringlooplandbouwvisie ontwikkelen die voortbouwt op de vele bestaande initiatieven en deze vertalen naar concrete handelingsperspectieven voor iedereen in het voedselsysteem? Dat zijn de centrale vragen in het CAN-DO-IT project (Circular Agriculture in North-Netherlands: Daring scenarios and Interlinked Transformation).

Integrale analyse

Het project brengt een interdisciplinair team samen dat expertise heeft in plantaardige en dierlijke productie, bestuurskunde, bedrijfskunde en economie. Dit maakt het mogelijk om de consequenties van toekomstbeelden integraal te analyseren voor landbouw, natuur en milieu, maar ook voor sociaal-economische thema’s zoals zelfvoorzieningsgraad of lokale werkgelegenheid.

Small wins vormen kiem voor een transitie

Samen zullen de partijen innovatieve handelingsperspectieven ontwikkelen, en toetsen, die bijdragen aan het realiseren van de toekomstbeelden. Deze zullen voortbouwen op bestaande zogenaamde ‘small wins’ in de regio. Dit zijn kleine radicale initiatieven in het voedselsysteem richting kringlooplandbouw met tastbare resultaten voor direct betrokkenen. Deze small wins vormen de kiem voor een maatschappelijke transitie. Een grondige analyse ervan leidt tot kennis om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen, te verbreden en te verdiepen. Op deze manier draagt dit project bij aan het doorontwikkelen van kringlooplandbouw in Noord-Nederland.

Projectteam

Het projectteam bestaat uit onderzoekers van WUR (leerstoelgroepen Dierlijke Productiesystemen, Plantaardige productiesystemen, en Bestuurskunde), de RUG/Campus Fryslân (leerstoelgroep Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie, Centre for Sustainable Entrepreneurship), medewerkers van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rabobank, Agrifirm NWE, Meststoffen Nederland, de AgroAgenda Noord-Nederland en de Vereniging Circulair Friesland.

Financiering

Dit project in Noord-Nederland wordt gefinancierd door het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (Groen III: Circular Agriculture in North-Netherlands: Daring scenarios and Interlinked Transformation (CAN-DO-IT)). Daarnaast investeren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rabobank, Agrifirm NWE, en Meststoffen Nederland in het project.