Nieuws

Samen tegen de voedselverspilling

Halvering van de voedselverspilling in 2030 wereldwijd is een van de doelen die voortvloeien uit de ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 van de Verenigde Naties. Een groot aantal bedrijven en organisaties werkt in Nederland aan dit doel in de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

In Europa wordt jaarlijks 89 miljoen ton of 20% van al het voedsel verspild. 30% gaat verloren in de agrarische sector en industriële verwerking, 17% in de retail, foodservice en horeca en 53% bij consumenten, meldt vakblad Voedingsindustrie in een artikel over voedselverspilling. Alleen al in Nederland werd in 2016 tussen 1,7 en 2,5 miljoen ton voedsel verspild. Uit oogpunt van duurzame ontwikkeling zou je die verspilling terug moeten brengen.

Sustainable Development Goals

Alle lidstaten van de Verenigde Naties hebben in 2015 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDGs) vastgelegd. Een van die doelen, doel 12, richt zich op duurzame consumptie en productie van voedsel. In Doel 12.3 is beschreven dat de verspilling van voedsel wereldwijd in 2030 gehalveerd moet worden. Ook Nederland heeft zich aan die doelen gecommitteerd. Om de voedselverspilling terug te brengen, werkt een groot aantal bedrijven, multinationals en organisaties mee aan vermindering van de voedselverspilling in de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

Strikte regelgeving

Vakblad Voedingsindustrie legt in het artikel uit hoe die stichting dit doel wil bereiken. Zo worden er vier actielijnen genoemd: consumenten bewuster laten handelen, innovaties in de keten, tegengaan van belemmerende of te strikte regelgeving en vermindering van verspilling goed meten. Genoemde voorbeelden van te strikte wet- en regelgeving zijn die over de verwaarding van dierlijke reststromen of de hoge kwaliteitsnormen voor groenten en fruit.

Dat je consumenten kunt verleiden om groenten en fruit te kopen die aan lagere kwaliteitsnormen voldoen, blijkt uit de introductie van de 'Buitenbeentjes' door supermarkten. Consumenten kunnen dan tegen een wat lagere prijs misvormde producten kopen. In het artikel worden meer mogelijke oplossingen genoemd.

Suboptimal foods

De Wageningse studente Tess van der Meijs beschrijft in haar master thesis hoe je consumenten kunt beïnvloeden voedingsproducten te kopen die niet helemaal perfect zijn (suboptimal foods). Ze richtte zich daarbij op wortelen die niet perfect van vorm waren. Uit haar onderzoek bleek dat consumenten die enthousiasme ervaarden over een niet-voedselgerelateerde situatie (vakantie) tijdens het keuzemoment voor een imperfecte of perfecte wortel, het meest kozen voor een imperfecte wortel. Wanneer mensen zo’n imperfecte wortel positief waardeerden, bleek dat er ook een positieve houding en positieve aankoopintentie werd gevormd.

(Bron foto: Braatze via Pixabay )